University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department Rekeningkunde

Voortreflike navorsingsbeurse toegeken

Deur Prof Stephen Coetzee

Gelaai op 25 April 2012

Die Internasionale Vereniging vir Rekeningkunde Onderrig en Navorsing (IVRON/IAAER) en die Vereniging van Geoktrooieerde Gesertifiseerde Rekenmeesters (VGGR/ACCA) het aan vyf spanne rekeningkundige navorsers in hul vroeŽ loopbane beurse toegeken as deel van ín inisiatief om die vaardigheid van navorsingspanne in oorgangsekonomieŽ te uit te bou en kapasiteitsbou te ondersteun.

Elke navorsingspan sal deur mentors, wat vooraanstaande akademici op hul kundigheidsgebied is, bygestaan word. Die mentors sal die IAAER en die ACCA verteenwoordig en toesig oor die geborgde navorsing hou.

Twee van hierdie beurse, ten bedrae van meer as R120 000, is aan drie navorsers in die Departement Rekeningkunde toegeken, naamlik Cecile Janse van Rensburg, Astrid Schmulian en Stephen Coetzee. Die eerste navorsingsprojek wat deur die drie personeellede van stapel gestuur sal word, is getiteld “Student’s Reading Comprehension of the IASB Conceptual Framework”. Wat raamwerk-gebaseerde onderrig aanbetref (Barth 2008; Wells 2011; Hodgdon et al. 2011; Coetzee and Schmulian 2011), behoort die konseptuele raamwerk die fondasie van onderrig en studie oor internasionale finansiële verslaggewingstandaarde te vorm. Die doel van die studie is daarom om studente se leesbegrip van die konseptuele raamwerk te toets. Hierdie dokument sal ’n raamwerk vir finansiële verslaggewing-akademici bied om sodoende hul eie unieke kohort van studente se leesbegrip van die konseptuele raamwerk te bepaal. Prof Mary Barth van die Stanford Universiteit in die VSA en prof Ann Tarca van die Universiteit van Wes-Australië sal as mentors vir die bogenoemde navorsingstudie dien.

Die tweede projek, deur Stephen Coetzee aangevoor, is getiteld “Biodata as a Selection Tool within Professional Accounting Education in South Africa”. Hierdie studie beoog om ’n model te ontwikkel wat op akademiese prestasie en alternatiewe data gegrond is, om sodoende te voorspel of studente wat vir professionele rekeningkundige grade en honneursgraadprogramme inskryf, hierdie programme suksesvol sal voltooi, al dan nie. Die mentors vir hierdie studie sal prof Elizabeth Gammie van die Aberdeen Sakeskool in Skotland en prof Paul de Lange van RMIT Universiteit in Australië wees.

Mr SA Coetzee


Stephen Coetzee Cecile Janse van Rensburg Astrid SchmulianBookmark this page: