University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteadministrasie

Studenteadministrasie – Aansoeke

  
NIE-INGESKREWE Studente (UP) (of UP-studente wat vir een jaar en meer nie by UP geregistreer was nie) kliek hier...
 
INGESKREWE UP-Studente
Verkry ‘n aansoekvorm by die Studenteadministrasie, IT-gebou 2-9 – geen aansoekgelde is betaalbaar nie.
 
Vir die volgende graadprogramme moet ‘n Departementele inligtingsvorm ook deur die student voltooi word (beskikbaar by die KDS, Studenteadministrasie en die Departement)
  • MPhil: Etiek in die Werkplek
  • Magister / Doktoraal: Kreatiewe Skryfkuns
  • MMW: Werknemerhulpprogramme; MMW: Spelterapie; MMW: Maatskaplike Ontwikkeling en Beleid; MMW: Gesondheidsorg; MSocSci (Werknemerhulp programme) vir nie Maatskaplike werkers
  • MA Kliniese Sielkunde; MA Voorligtingsielkunde (Spesialisering in Gemeenskapsielkunde); MA Voorligtingsielkunde (Spesialisering in Sportsielkunde); MA Navorsingsielkunde