University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe

Die Fakulteit Geesteswetenskappe verwelkom prof Norman TF Duncan as Dekaan

Deur Faculty of Humanities/ Fakulteit Geesteswetenskappe

Gelaai op 02 Mei 2012

Die Fakulteit Geesteswetenskappe het die nuwe Dekaan, prof Norman Duncan, vroeŽr vanjaar verwelkom. Professor Duncan het sy termyn as Dekaan op 1 Mei 2012 begin.

Prof Duncan het sy akademiese loopbaan in 1987 begin en het verskeie posisies aan plaaslike en internasionale instellings beklee. In 1994 het hy gedien as Direkteur van die Goldstone-kommissie van Ondersoek oor die Effek van Openbare Geweld op Kinders. Sedert 2004 is hy in verskeie hoedanighede in diens van die Universiteit van die Witwatersrand. Hy was oorspronklik bekleër van ʼn Leerstoel in die dissipline Sielkunde en het later Voorsitter en Hoof van Sielkunde geword. Vanaf 2006 tot 2011 was hy Voorsitter van die Skool vir Menslike en Gemeenskapsontwikkeling.

Prof Duncan het wyd in sy veld in akademiese joernale en boeke gepubliseer en het ook verskeie referate by werkswinkels en konferensies gelewer. Hy is op die redaksionele rade van verskeie prominente akademiese joernale. Hy is tans betrokke by NRF-befondste en ander navorsingsprojekte wat fokus op verskeie maatskaplike kwessies, wat kinderarbeid in die landbousektor van Suid-Afrika asook die sielkundige impak van HIV/Vigs insluit. Prof Duncan is ‘n lid van die Akademie vir Wetenskap van Suid-Afrika en President van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika.
Bookmark this page: