University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe

Russiese Revolusie by UP Drama


Gelaai op 11 April 2008

UP Drama herleef 'n Russiese Revolusie met hul produksie Drie Susters / Drie susters twee.

Die eerste helfte bestaan uit 'n verkorte weergawe van die Russiese skrywer Anton Chekov se Drie Susters, 'n drama oor die agteruitgang van die bevoorregte klas in Rusland en die soeke na betekenis in die moderne wêreld. Die drama sentreer rondom die Prozorov gesin, die drie susters Olga, Masha en Irina, en hulle broer Andrei. Die gesin is gefrustreer en bitter ontevrede met hulle huidige bestaan. Die susters is verfynde jong dames wat in Moskou grootgeword het, maar nou vasgevang is op 'n klein plattelandse dorpie. Moskou is vir hulle alles wat perfek, gekultiveer en verfynd is, en die susters se drome wentel daarom dat hulle eendag terug sal gaan na Moskou. Maar hulle beweeg al verder van hul droom weg.
Chekov se Drie Susters eindig met die versugting van Olga, die oudste suster: As ons net geduldig wag, sal ons nog eendag weet waarom ons lewe, waarom ons ly. As ons net kan weet.

In die tweede helfte, 'n verkorte weergawe van Reza de Wet se Drie susters twee verplaas die toneel na daardie eendag, negentien jaar later, net na die uitbreek van die Russiese Revolusie, en op die vooraand van die gesin se lank begeerde uittog na Moskou. Maar nou staan alles meer as ooit in die teken van verandering en verganklikheid: 'n era het verbygegaan, die droom is vernietig. Alhoewel Drie susters twee 'n oorspronklike en selfstandige teks is, en buitengewoon aktueel vir Suid-Afrika, vind hierdie drama, in die vervlegting van patos en komedie, die betowerende atmosfeer en die musikaliteit van die teks, 'n byna magiese aanklank met Chekov se meesterwerk.

Die Masker Teater 16 - 19 April 2008, 19:00
Besprekings: Marielle By 012 420 3644 of production@postino.up.ac.za

Bookmark this page: