University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Inligtingkunde

MNR KOSIE ELOFF

BIS Multimedia
BIS (Hons) Multimedia

Lektor
Koördineerder: Multimedia Honneursprogram

E-pos: kosie.eloff@up.ac.za
Kantoor: IT-gebou 6-63
Tel: +27 12 420 4681
Faks: +27 12 362 5181

Follow me on Google+ Follow @kosieeloff on Twitter

Spreekure

Maandae, 12:30-14:30
Dinsdae, 9:30-11:30
              
Modules

Voorgraads:
IMY 310 (Mens-rekenaar interaksie - kursus werk)
PUB 310 (Uitgewerswese in die digitale omgewing) 

Nagraads:
IMY 774 (Virtuele omgewings)
IMY 779 (Mens-rekenaar interaksie - navorsing)
IMY 772 (Hipermedia en opmerktale)
PUB 712 (Gevorderde digitale uitgewerswese)

Sien asseblief die Engelse weergawe vir verdere inligting. Vertalings van hierdie inligting is beskikbaar op versoek.