University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

Prof Nigel Bennett ontvang prestige prys

Deur Martie Meyer

Gelaai op 04 April 2012

Prof Nigel Bennett
Prof Nigel Bennett

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het onlangs die Havenga-prys vir Lewenswetenskappe aan prof Nigel Bennett van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe aan die Universiteit van Pretoria (UP) toegeken.

Prof Bennett is ‘n kenner op die gebied van ekologie, dierfisiologie en die gedrag van diere en het die Havenga-prys in Lewenswetenskappe ontvang vir navorsing op lewende materiaal, uitgesluit die mens, bv in Landbou, Biologie en Veeartsenykunde.

Die Havenga-prys word jaarliks vir oorspronklike navorsing op natuurwetenskaplike en/of tegnologiese gebied toegeken en die nodige vereistes by die beoordeling van kandidate is eerstens navorsingspublikasies en tweedens bewys van die bevordering van Afrikaans.

Prof Bennett het sy PhD aan die Universiteit van Kaapstad voltooi en  beklee tans die Austin Roberts-leerstoel vir Afrika-soogdierkunde en die SARChI-leerstoel vir Soogdiergedragsekologie en -fisiologie. Hy is ook Volprofessor in die Departement Dierkunde en Entomologie van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe aan die Universiteit van Pretoria. In sy navorsing spits hy hom toe op ekologie, dierfisiologie en die gedrag van diere. Hy bestudeer die biologie van die Afrika-stootmol en gebruik hierdie organismes as modeldiere vir sy interdissiplinêre studies.

Hy het self een boek gepubliseer, tien hoofstukke bygedra tot verskillende ander boeke en 194 navorsingsartikels gepubliseer in internasionale portuurbeoordeelde vaktydskrifte, met inbegrip van bydraes in Nature, Proceedings of the Royal Society of London, Advances in the Study of Behavior en Trends in Ecology and Evolution. Hy is ’n genoot van die Zoological Society of London en die Royal Society of South Africa. Hy was President en Visepresident van die Dierkundevereniging van Suider-Afrika en is die Hoofredakteur van die Journal of Zoology (Londen) en die Redakteur van die Proceedings of the Royal Society of Londen - Series B (Biological Sciences).

In 2003 en weer in 2011 ontvang prof Bennett die Kanseliersmedalje vir Navorsing en in 2008 ontvang hy die Goue Medalje van die Dierkundevereniging. Hy beskik oor ’n A-gradering van die Nasionale Navorsingstigting (NRF).

Prof Bennett was ook onlangs ’n besoekende Professor aan die Departement Dierkunde by die King Saud Universiteit in Riyadh, Saoedi Arabië.
Taalversorger: Matilda Botha
Bookmark this page: