University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Vee- en Wildkunde

Gemeenskapsontwikkeling


Prof N H Casey

Prof NH Casey het in 1994 die standaarde van verskillende vakke by Medunsa en die Fakulteit Veeartsenykunde aan die Universiteit van Pretoria gekontroleer. Hy het radiopraatjies oor verskeie aspekte van veekunde aangebied. Hy het op voor- en nagraadse vlak as eksterne eksaminator by verskeie Suider-Afrikaanse universiteite opgetree. Hy is lid van navorsingsbeheerkomitees vir verskeie projekte by die Waternavorsingskommissie. Hy dien op die redaksie van die Elserivier-publikasie Livestock Production Science en as assistentredakteur van Small Ruminant Research.


Prof E F Donkin

Prof EF Donkin het van 1996 tot 1998 op die Nasionale Suiwelbeplanningskomitee gedien en is ’n benoemde lid van die Komitee van Universiteitsrektore. Hy was in 1998 lid van die Nasionale Organisasie vir Opkomende Rooivleisprodusente en ’n benoemde lid van die Fakulteitsraad. Hy is reeds sedert 2000 koördineerder van die SA- en SAOG Netwerk vir Klein Herkouende Diere. Hy is sedert 2002 lid van die Limpopo-bokontwikkelingskomitee. In 2005 was hy deel van die Nasionale Werkgroep van die Ontwikkeling van Lewende Hawe van die Departement van Landbou, en sedert 2005 is hy deel van die Nasionale Werkgroep vir Bokke van die Nasionale Ontwikkelingstrategie vir Lewende Hawe. Hy was ook in 2004 bestuurslid van die Reëlingskomitee van die Internasionale Bok-konferensie in Pretoria.

 

Dr C Jansen van Rensburg

Dien op die bestuurskomitee van die WPSADr J A Meyer

Assisteer met tegnologiese oorplasing na sekere landbouforums (voorligtingsbeamptes, landboukolleges) in landelike gemeenskappe in drie provinsies. Aanbiedings by verskeie forums vir kommersiële boere/studiegroepe. Navorsing wat sedert 1998 vir die WRK gedoen is, is spesifiek op landelike gemeenskappe van toepassing.Dr E van Marle-Köster

Komiteelid van UP se Vroue in Wetenskap van 1995 tot 1999. Gekoöpteerde lid van die Advieskomitee vir Diereteelt van die Suid-Afrikaanse Hereford-vereniging. Aanbiedings by boeredae en simposiums oor die Hereford-ras. Assisteer studente met die Lesotho-uitreikprojek. Lid van die wetenskaplike komitee vir WAAP 2008.


Prof W A van Niekerk

Bestuurslid van die reëlingskomitees van die volgende internasionale konferensies: All Africa-konferensie van Dierelandbou, Pretoria; Internasionale Konferensie van die Fisiologie van Herkouende Diere, Pretoria; Internasionale Bokkonferensie, Pretoria; reël en tree op by verskeie boeredae regoor Suid-Afrika en Namibië, en bied lesings vir verskeie telersverenigings aan. Tree op as beoordelaar by verskeie landbouskoue. Van 1991 tot 1993 tree hy op as adviseur vir opkomende boere in Kuruman, Rustenburg en Vryburg rondom droogteverligting. Hy tree ook as konsultant op vir kommersiële boere in Gauteng, Mpumalanga, Noordwes en die Vrystaat. Het ’n belangrike rol gespeel in die nasionale verbetering van die Dorper-skaapras deur lesings en artikels in Die Dorper.

 


Ms C Visser

Konferensiesekretaresse tydens die agtste Internasionale Bokkonferensie in Pretoria in 2004. Beoordelaar van die streekseindronde van die Eskom-ekspo vir Jong Wetenskaplikes wat op 1 en 2 September 2006 plaasgevind het. Bestuurskomiteelid van die Mini-simposia van die SASAS (Noordelike tak) wat op 25 Oktober 2006 by die WNNR aangebied is. Aanbiedings by verskeie forums vir kommersiële boere, asook studiegroepe.