University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Argitektuur

About Us

Die Departement Argitektuur aan die Universiteit van Pretoria bied programme in argitektuur, binne-argitektuur en landskapargitektuur aan. Hierdie rigtings fokus op die ontwerp en realisering van ruimte, en as ontwerpprofessies in die bou-omgewing komplementeer hul mekaar. Al drie die studierigtings vereis vindingrykheid en bied die geleentheid om die rasionele en die kreatiewe in een beroep te verenig waar wetenskap én kreatiwiteit ingespan word om waardige omgewings te skep wat in alle opsigte aan gebruikers se behoeftes voldoen. 

Aanbieding in die Departement steun swaar op ateljeewerk, waar projekte vaardighede in ontwerp, teorie, kommunikasie en bestuur verskerp. Projekte wat in die ateljees uitgevoer word, steun op inligting uit die vakmodules wat studente onderlê in uiteenlopende aspekte soos aardleer, konstruksie, praktykbestuur, omgewingsleer en –geskiedenis. Modules met programspesifieke inhoud word vanaf die tweede studiejaar aangebied. Die Departement onderskryf ‘n formele onderrig wat akademies en teoreties gefundeer en tegnologies onderlê is. 

Gegradueerdes van die Departement geniet plaaslik én in die buiteland hoë aansien. Deur internasionaal geakkrediteerde programme in argitektuur, binne-argitektuur en landskapargitektuur en ‘n toewyding aan innovasie, dra die Departement tot ’n welvarende en volhoubare Suid-Afrikaanse samelewing by.