University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Veeartsenykunde

DVTS bied ín tweejaar-MSc navorsingsprojek aan wat verband hou met die opspoor van Mycobacterium bovis infeksies in verskillende wildspesies

Deur Chris van Blerk

Gelaai op 01 November 2011Die Departement VeterinÍre Tropiese Siektes (DVTS), verbonde aan die Fakulteit Veeartsenykunde aan die Universiteit van Pretoria (UP) bied ín tweejaar-MSc navorsingsprojek aan. Die projek word befonds deur die Nasionale Navorsingstigting.

Hierdie projek vorm deel van ’n groter projek wat gemik is op die ontwikkeling van vroeë stadium diagnostiesetoetsing vir die opspoor van Mycobacterium bovis infeksies in verskillende wildspesies. Die projek het ten doel om die geen wat van belang, is te kloon. Dit word opgevolg deur die uitdrukking en suiwering van die rekombinante proteïen. Dit sal dan gevolg word deur verdere ontwikkeling van diagnostiese toetsing.

Vir meer inligting omtrent die MSc navorsingsprojek, kliek hier.
Taalversorger: Taal Eenheid
Bookmark this page: