University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Studenterekenaarlaboratoriums

informatorium

bullet_red.jpg
Informatorium (Hoofkampus)


bullet_blue.jpg
Ligging


bullet_blue.jpg
Dienste


bullet_blue.jpg
Werksure


bullet_blue.jpg
WebCT-laboratoriums


bullet_blue.jpg
Rekenaartoetse (CBT)

bullet_red.jpg
Ander rekenaarlaboratoriums


bullet_blue.jpg Oop labs (Hoofkampus)
bullet_blue.jpg

Ingenieurswese labs (Hoofkampus)

bullet_blue.jpg
CIL-labs (Hoofkampus)
bullet_blue.jpg
Onderstepoort-kampus
bullet_blue.jpg
Groenkloof-kampus
bullet_blue.jpg
Mediese kampus

 

 
where.gif campusmap.gif
info-entrance.jpg
 

Informatorium - Ligging en ingang 

Die Informatorium is in die Inligtingtegnologiegebou aan die suidelike kant van die Hoofkampus geleë.

[Top of Page]

 
Daar is tans 13 rekenaarlabs in die Informatorium met ongeveer 780 werkstasies wat aan  UP se Intranet en Internet gekoppel is. Alle studente kry 200 MB internetverkeer per jaar, en meer MB's kan by die KDS aangekoop word.
Lab-beskrywing
Aantal PR's
info-rigting.gif
Maroen laboratorium - 2e vloer
40
Grys lab - 2e vloer
40
CBT-lab
(Computer Based Testing/Rekenaartoetse)
120
Blou lab 1
40
Blou lab  2
40
Blou lab  3
40
Oranje lab
70
Bruin lab - 2e vloer
80
Projeklab
40
Rooi lab
80
Groen lab
39
Pers lab
50
Informatikalab - 4e vloer (SIT1)
81

Rekenaartoetse 
(CBT-labs 1, 2, 3)
Hierdie labs is vir rekenaartoetse wat deur die loop van die jaar geskryf word, gereserveer.
Internettoegang Studente kry 200 MB Internettoegang gratis per jaar, waarna hul nog MB's kan aankoop by die KDS. 'n Geldige studentekaart is noodsaaklik om toegang tot die  Informatorium te kry.
Praktiese sessies Praktiese sessies word vir studente gereël om klasse in die Informatorium by te woon, veral vir Rekenaarwetenskap, Informatika en Inligtingkunde.

[Top of Page]

 
clock.gif Ure gedurende akademiese semesters
Maandag - Vrydag: 07:30 - 17:00
Saturdag, Sondag en Publieke Vakansiedae: Gesluit
Ure gedurende studentevakansies
Maandag - Vrydag: 07:30 - 17:00
Saturdag, Sondag en Publieke Vakansiedae: Gesluit

[Top of Page]

 

 
Daar is tans drie CBT-labs aan die Informatorium toegeken. Hierdie labs kan tot 120 studente akkommodeer. DieCBT-labs is agter aan die regterkant van die Informatorium geleë.

Die CBT-labs word vir ongeveer 50 000 rekenaartoetse gedurende die jaar gebruik.

cbt-door.jpg

CBT-laboratoriums 1, 2, 3

cam1.jpg

[Top of Page]

 
bullet_red.jpg

Studentekaarte moet langs die sleutelborde geplaas word tydens die rekenaartoetse.

bullet_red.jpg
Eet- en drinkgoed word nie in die CBT-lab toegelaat nie. Die rekenaars is splinternuut en verteenwoordig 'n belegging van sowat R1 miljoen.
bullet_red.jpg
Geen rumoerige of ontwrigtende gedrag sal geduld word nie. Dit is elke student se reg om 'n toets of eksamen sonder enige steurnis te skryf. Studente wat ontwrigtende gedrag openbaar, sal gevra word te gaan.
bullet_red.jpg
Selfone word onder geen omstandighede toegelaat nie. Omstandighede vir eksamens is van toepassing. Selfone mag nie gebruik word in plek van horlosies of sakrekenaars nie, en moet afgeskakel wees.
bullet_red.jpg
Afvalpapier sal op versoek verskaf word  - gebruik die agterkant van die vraestel vir berekenings.
bullet_red.jpg
Vul asseblief jou vraestel in en dui die datum en begintyd van die spesifieke sessie aan.
bullet_red.jpg
Stoot asseblief jou stoel in wanneer jy die lab verlaat  - dit bespaar tyd wanneer voorbereiding vir die volgende sessie gedoen word .
bullet_red.jpg
Die personeel aan diens sal sitplekke in the CBT-lab toeken. Die meerderheid van dosente het hierdie prosedure goedgekeur.
bullet_red.jpg
Lig asseblief jou hand as jy bystand nodig het  - ons sal jou so gou moontlik help.
bullet_red.jpg
Hou asseblief in gedagte dat die wagarea buite die lab langs aangrensende labs geleë is, wat daagliks vir lesings gebruik word. Moet asseblief nie 'n geraas maak sodat dit inbreuk op enige lesing of toets maak nie.
bullet_red.jpg
Wees asseblief betyds vir jou toetssessie. Sou 'n student laatkom en minder tyd tydens die sessie hê as wat vir die toets benodig word, sal die student nie toegelaat word om die toets of eksamen te skryf nie.
bullet_red.jpg
Om toegang tot die lab te verkry, moet studente hul (geldige) studentekaarte toon.

[Top of Page]

Ander rekenaarlaboratoriums

lugfoto.jpg
  bullet_red.jpg Oop labs (Hoofkampus)

bullet_red.jpg

Ingenieurswese-labs (Hoofkampus)


bullet_red.jpg
CIL-labs (Hoofkampus)

bullet_red.jpg
Onderstepoort-kampus

bullet_red.jpg
Groenkloof-kampus

bullet_red.jpg
Mediese kampus

[Top of Page]

 

Hierdie rekenaarlabs is vir die gebruik van alle rekenaarbenodighede wat studente op die kampus mag benodig.

Studente wat in hierdie labs wil werk, moet rekenaartyd bespreek deur die Pharos- besprekingstelsel te gebruik. Besoek die Hulptoonbank in die oop lab vir besprekings. Daar is tans geen tydsbeperking op besprekings nie, maar 'n twee-uur tydbeperking per dag mag gedurende spitstye geïmplementeer word.

     
ooplab.jpg
where.gifLigging: Informasietegnologie-gebou  
Labs: 244 rekenaars
Platinum ooplabkleure.jpg
Hierdie rekenaars bevat al die agteware wat in die Ingenieurs-labs gebruik word, en die nuutste grafika en skermkaarte is daarop geïnstalleer .
Goud  
Silwer  
Brons  
Koper  
   

clock.gif

Maandag tot Saterdag: 07:30 to 22:00
Gesluit op publieke vakansiedae en Sondae

[Top of Page]

 
Hierdie rekenaarlabs is vir die gebruik van studente op die Hoofkampus wat vir Ingenieurswese ingeskryf is.
where.gif NatWet2.jpg
Ligging: Tweede vlak in Natuurwetenskappegebou II (NWII) oorkant die grasperk voor die AULA
Labs:
Lab 1 96 rekenaars  
Lab 2 44 rekenaars  
Lab 3 29 rekenaars  
Lab 4 29 rekenaars  
Projek 38 rekenaars  
Nagraads 25 rekenaars  
Phd 13 rekenaars  
clock.gif Maandag tot Vrydag: 07:30 tot 17:00
Gesluit op publieke vakansiedae, Saterdae en Sondae 

[Top of Page]

 
Hierdie rekenaarlabs is vir die gebruik van studente wat vir CIL-modules geregistreer is.
where.gif CIL.jpg
Studenterekenaarsentrum
Labs 1 - 7 50 rekenaars
Lab 8 95 rekenaars
clock.gif Maandag tot Vrydag:
07:30 tot 17:00

[Top of Page]

 
Hierdie rekenaarlabs is slegs vir die gebruik van studente wat vir Veertsenykunde ingeskryf is.
where.gif theiler.jpg
Sir Arnold Theiler-gebou (Vlak5)
124 rekenaars
clock.gif Maandag tot Vrydag: 07:30 tot 20:00
Saterdag: 07:30 tot 12:00

[Top of Page]

 
Hierdie rekenaarlabs is vir die gebruik van studente wat vir Opvoedkunde ingeskryf is.
where.gif groenkloofkloof.jpg

Aldoel-gebou
Groenkloof-kampus
H/V Leydsstraat enGeorge Storrarweg
Groenkloof
Pretoria

50 labs 50 rekenaars
30 labs 30 rekenaars
WebCT 12 rekenaars
clock.gif Maandag tot Vrydag: 7:30 tot 22:00
Saterdag: 08:00 tot 22:00

[Top of Page]

 
Daar is twee rekenaarlabs op UP se Mediese kampus. Studente wat van hierdie labs wil gebruik maak, moet by die Mediese Biblioteek registreer.
where.gif HW Snyman-gebou (Vlak2) BMW-gebou (Vlak 6)
Medies_HW.jpg Medies_BMW.jpg
80 rekenaars
80 rekenaars
clock.gif

Maandag tot Vrydag: 07:30 tot 19:00
Saterdag: 07:30 tot 13:00

Maandag tot Vrydag:
07:30 tot 16:00