University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Sentrum vir Kontekstuele Bediening

Akademiese Programme

Oorsig

Ons kursusse verskil wat betref vlakke en duur. 

  • Basiese Sertifikaatprogramme (kort / lank)
  • Gevorderde Sertifikaatprogramme (kort)
  • Gevorderde Sertifikaatprogramme (lank): geldig as kursuswerk in die loop van gestruktureerde Honneurs-/Meestersprogrammes vir diegene wat kwalifiseer
  • Seminare & Werksessies

Die onderstaande tabel dui huidige en nuwe programme (nuwe programme aangedui met *) aan. Die kleure dui die soort program aan (sien bo). Vir gedetailleerde inligting oor elke program kliek asb. op die skakel van die program waarin jy belangstel aan die linkerkant van die bladsy onder Akademiese Programme.
 

Leierskapstudies

Genesing- & Beradingstudies

Organisatoriese & Gemeentestudies

Stedelike & Gemeenskapstransformasiestudies

Constructing Local Theologies:  an introduction to doing theology contextually

From Victims to Agents

Narrative Management

God’s Money: Stewardship & Financial Management

Political Theology (tailor-made: French)

Building Sustainable Leadership Foundations (tailor-made)   

Personal & Corporate Coaching

Faith Communities & Missional Leadership

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Enterprise & the Art of Change-Making (2016)

Pastoral Care

Counselling for Beginners (on-line)

Trauma Support

Narrative Group Counselling

Imagination Counselling Pt I

Imagination Counselling Pt II

Trauma Counselling

Creative Ageing

Hopeful Compassion (HIV/AIDS Counselling & Care) 

You have the Power: Victim Support & Empowerment

Memory Work: Loss, Death & Bereavement 

Church-Based Counselling Centre Management

Pastoral Care & Counselling

Narrative Pastoral Counselling  

 Sexuality

Basic Introductory Courses

Leadership in Ministry

The Church you Serve

Kingdom and Community

A Witnessing Church  

Introduction to a Theological Reading of the Bible – Old Testament

Introduction to a Theological Reading of the Bible – New Testament

Basic & Advanced Courses

Faith Communities and Missional Leadershp

Preaching  

Youth Ministry

Radio Ministry

Youth at Risk

Preaching and Worship in South Africa

Youth Ministry

Interim Ministry

Faithful Witnesses

The Bible & Its Message

Introduction to Urban Ministry

Starting & Sustaining Community Projects

Early Childhood Development

Marriage Ministry

Parenting Ministry

Peace-building & conflict resolution

Approaches to Community Transformation

Building Sustainable Urban Community Organizations

Faith, Communities & Sustainability (2016)

Leadership in Urban Transformation

Child theology  (2015)

 

 

 

 

 

 Being God’s alternative community (2016)