University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement VroeŽ Kinderonderwys

Kontak ons

Fisiese adres:

Departement Vroeë Kinderontwikkeling
Fakulteit Opvoedkunde
Aldoelgebou, kamer 2-71
H/v Leyds en George Storrar
Groenkloofkampus
Universiteit van Pretoria
GroenkloofPretoria

Tel: +27 12 420 5568
Faks: +27 12 420 5595

Administratiewe beampte: Me Judith Brown