University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Meer oor ons

Die Departement van Nuwe-Testamentiese Wetenskap vorm deel van die Fakulteit Teologie. Ons programme op voorgraadse vlak is geïntegreer met die res van die Fakulteit s’n terwyl ons op nagraadse vlak verskeie meestersgraad en doktorsgraad programme aanbied.

As deel van die Fakulteit van Teologie deel ons die oorkoepelende waardes, visie en missie. Ons streef verder om die akademiese bestudering van die Nuwe Testament op die hoogste vlak van uitnemendheid te bevorder.