University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Nuwe-Testamentiese Wetenskap

Meer oor ons

Gegewe die feit dat die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap by die Universiteit van Pretoria:

  • een van die grootste Nuwe Testamentiese departemente by ‘n inwonende universiteit in Suid-Afrika is,
  • gesetel is in Afrika,
  • ‘n multi-kerklike, ministeriële opleidingsinstelling is, en
  • ‘n departement met ‘n uitstaande akademiese geskiedenis is

erken ons as personeel ons rol as ‘n voorste nasionale en gerespekteerde internasionale rolspeler en ons streef voortdurend daarna om hierdie verantwoordelikheid ernstig op te neem.

Die Departement Nuwe Testamentiese Wetenskap dra by tot die verwerkliking van die visie en missie van die Fakulteit Teologie. Dit doen ons deur ‘n verbintenis tot:

  • Innoverende en uitstaande onderrig aan voorgraadse en nagraadse studente wat voldoen aan internasionale maatstawwe;
  • kwaliteitnavorsing van internasionale gehalte, onder meer via NTW FOKUS vir die aanbieding van jaarlikse konferensies oor huidige vakkundige kwessies met die betrokkenheid van vakkundiges van formaat;
  • die bevordering van ‘n relevante en gestruktureerde navorsingskultuur deur die identifisering van moontlike nagraadse studente in hul derde en vierde studiejare, die ontwikkeling van jong vakkundiges en die hou van gereelde nagraadse colloquia waar studente kan terugrapporteer en besprekings hou oor uitgevoerde navorsing;
  • Afrika-betrokkenheid, veral deur die insette van Dr Jean-Claude Loba-Mkole as buitengewone Professor en Dr Elijah Mahlangu as die jongste toevoeging tot die Departement. Hulle skakel met moontlike nagraadse studente en instellings in Afrika en fasiliteer publikasie in Afrika deur die publiseringsarm van Lit-Verlag se boekreeks “Theology in Africa”;
  • relevante gemeenskapsbetrokkenheid, deur die onderskeie kerklike vennote van die Fakulteit en breër gemeenskappe op plaaslike en nasionale vlak; en
  • die persoonlike en akademiese ontwikkeling van dosente in die Departement.