University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Ou-Testamentiese Wetenskap

Ou-Testamentiese Wetenskap

Hierdie Departement beywer hom daarvoor om binne die konteks van die Fakulteit Teologie, die internasionale gemeenskap van Ou-Testamentiese akademici en die inwoners van Afrika,

  • uitnemende onderrig in die Ou Testament aan te bied,
  • 'n onderskeidende navorsingskultuur te skep en internasionaal uit te bou en
  • betekenisvolle diens aan die geloofsgemeenskap te bied.
 

Nuus

Buitengewone professor in Ou-Testamentiese Wetenskap in Parys vereer - 03/06/2014
Vanaf Ou-Testamentiese Wetenskap

Prof Thomas RŲmer, Ďn buitengewone professor in UP se Departement Ou-Testamentiese Wetenskap, is as lid van die Acadťmie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL) in Parys, Frankryk aangewys.

[Lees Meer]