University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Ou-Testamentiese Wetenskap

Welkom by Ou-Testamentiese Wetenskap

Teologie as ‘n wetenskap is geïntegreerd en veelsydig van aard. Hierdie aard word saamgestel uit die perspektiewe van sy verskillende vakdissiplines in hul onderlinge verbindings met mekaar en verwantskap tot Teologie in die geheel en met vakkundigheid/wetenskappe buite Teologie. Ondanks die relatiewe outonomie van elke subdissipline, is daar ‘n wederkerige verpligting op almal om te help bou aan die Sache van Teologie – ‘n proses wat altyd onvoltooid en aan die gang is. Dit het betrekking op OT-vakkundigheid ook. Die toekoms van Ou Testamentiese Wetenskap is vasgelê in die toekoms van alle ander teologiese vakrigtings. Ou Testamentiese Wetenskap kan nie as ‘n enkele veld bestaan en onafhanklik funksioneer nie. Daarom is dit onvermydelik om te aanvaar dat Ou Testamentiese Wetenskap in enige Fakulteit Teologie interdissiplinêre en transdissiplinêre verhoudings het.

Hierdie Departement streef daarna om binne die konteks van die Fakulteit Teologie, die internasionale gemeenskap van Ou Testamentiese kundiges en die inwoners van Afrika die volgende te bied:

  • Uitstekende onderrig in Ou Testamentiese Wetenskap,
  • Onderskeidende en internasionaal erkende navorsing, en
  • Betekenisvolle diens aan die verskillende geloofsgemeenskappe.
 

Nuus

Buitengewone professor in Ou-Testamentiese Wetenskap in Parys vereer - 03/06/2014
Vanaf Ou-Testamentiese Wetenskap

Prof Thomas RŲmer, Ďn buitengewone professor in UP se Departement Ou-Testamentiese Wetenskap, is as lid van die Acadťmie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL) in Parys, Frankryk aangewys.

[Lees Meer]