University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Praktiese Teologie

Praktiese Teologie

Praktiese teologie is die grootste departement binne die Fakulteit Teologie en het ook die meeste nagraadse studente. Nagraadse kursusse soos die MA en PHD in Narratiewe Terapie en die MA in Trauma Berading is veral gewild. Personeellede se gebiedsspesialiteite sluit in pastorale berading (narratiewe, familie, trauma en gender), predinking, liturgie, jeugbediening, kerkontwikkeling en diakonia.

 

Nuus

Navorsing oor SA se unieke ritueel-liturgiese milieu - 19/08/2014
Vanaf Praktiese Teologie

Prof Cas Wepener, ín C2-gegradeerde navorser in die Departement Praktiese Teologie by UP, bestudeer tans Suid-Afrika se ritueel-liturgiese milieu. Hy beskryf hierdie plaaslike milieu as ín redelik unieke landskap wat nie regtig met diť van enige ander land belyn kan word nie. Rituele uitdrukkings van godsdiens en spiritualiteit in Suid-Afrika daag die tradisionele teologiese dissipline van Liturgiese Studies Ė wat in die Weste gebore en getoŽ is Ė uit, en bied daardeur interessante navorsingsmoontlikhede vir hierdie dissipline.

[Lees Meer]

Die rol van godsdiens in die samelewing en kultuur nagevors - 22/07/2014
Vanaf Praktiese Teologie

Godsdiens word 'n toenemend belangriker fenomeen in die globale gemeenskap. Navorsing oor die rol van godsdiens in die politiek, sosiologie, sielkunde of kulturele studies kan nie agterweŽ bly nie, aangesien dit deurgaans in verskeie vorms aanwesig is. Prof Johann Meylahn, 'n praktiese teoloog in UP se Fakulteit Teologie, wat 'n C2-gradering van die NRF het, doen tans navorsing in hierdie veld. Filosofie en geleefde godsdiens, wat filosofie, spesifiek kritiese teorie, hermeneutiek, metafisika en fenomenologie in gesprek bring met geleefde godsdiens, is sy jongste navorsingsbelangstelling.

[Lees Meer]

Resilience explored from a pastoral perspective in Princeton - 07/07/2014
Vanaf Praktiese Teologie

Prof Yolanda Dreyer, Head of UPís Department of Practical Theology with a C2 rating from the NRF, attended a research meeting in Princeton, USA, to discuss new trends in practical theology. She also presented a paper at the meeting.

[Lees Meer]