University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Praktiese Teologie

Praktiese Teologie

Praktiese teologie is die grootste departement binne die Fakulteit Teologie en het ook die meeste nagraadse studente. Nagraadse kursusse soos die MA en PHD in Narratiewe Terapie en die MA in Trauma Berading is veral gewild. Personeellede se gebiedsspesialiteite sluit in pastorale berading (narratiewe, familie, trauma en gender), predinking, liturgie, jeugbediening, kerkontwikkeling en diakonia.

 

Nuus

Die rol van godsdiens binne die gemeenskap en kultuur nagevors - 22/07/2014
Vanaf Praktiese Teologie

Godsdiens word ín al belangriker fenomeen binne die globale gemeenskap. Daarom kan navorsing oor die rol van godsdiens binne politiek, sosiologie, sielkunde of kulturele studies nie ignoreer word nie, aangesien dit voortdurend in verskeie vorme na vore tree.

[Lees Meer]

Resilience explored from a pastoral perspective in Princeton - 07/07/2014
Vanaf Praktiese Teologie

Prof Yolanda Dreyer, Head of UPís Department of Practical Theology with a C2 rating from the NRF, attended a research meeting in Princeton, USA, to discuss new trends in practical theology. She also presented a paper at the meeting.

[Lees Meer]