University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentesake

Departement Studentesake

Studente-ondersteuning

Welkom by die Universiteit van Pretoria. Jy betree ‘n opwindende nuwe fase in jou lewe – een wat daarop gemik is om jou vir ‘n beter toekoms voor te berei, nie slegs vir jouself nie, maar ook vir die ganse mensdom. 
                                                                                                       
Saam met die afwagting van die talle wonderlike uitdagings wat jy sal ervaar, sal jy ook verskeie beproewings in die gesig staar wat jou angstig en ontnugter kan laat.                                          
Moenie wanhoop nie! Dit is nie nodig dat jy alleen hierdeur hoef te gaan nie. Of dit akademiese of emosionele ondersteuning is wat jy benodig, die Universiteit se geïntegreerde studenteondersteuningsdienste is net ‘n telefoonoproep ver.
 
Bêre nou die 24-uur Krisislyn se nommer op jou selfoon: 0800 00 64 28 en 012 420 2310.
                                     
Verwys na die “Lys van Dienste” vir 'n omvattende oorsig van dienste wat beskikbaar is om jou as student te ondersteun.