University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Landbou-ekonomie, Voorligting en Landelike Ontwikkeling

Kontak ons

Posadres:

Department Landbou-ekonomie, Voorligting en Landelike Ontwikkeling
Universiteit van Pretoria
PRETORIA
0002
Suid-Afrika

Tel: (+27 12) 420 3251
Faks: (+27 12) 420 3247 of (+27 12) 420 3247

Departmentshoof: Johann Kirsten
E-pos: johann.kirsten@up.ac.za