University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Navorsing

Die uiteenlopende en bekwame personeelkorps beskik oor kundigheid in 'n verskeidenheid dissiplines. Navorsers reis dikwels oorsee om kongresse by te woon of om navorsingsbesoeke te bring. Die Departement het 18 NRF-gegradeerde navorsers in dissiplines wat strek van die meer tradisionele abstrakte analise tot die kontemporêre epidemiologieveld waar modellering van biologiese verskynsels tot opwindende opsies lei. Die Departement is dikwels die gasheer vir gesiene besoekers soos die Fields-medaljewenner, prof laurent Lafforgue van Frankryk. 

The belangrikste navorsingsareas is:
  1. Parsiële differensiaalvergelykings, hul numeriese analise en wiskundige modellering
  2. Abstrakte analise, topologie and toepassings
  3. Diskrete Wiskunde
  4. Wiskundige onderrig
  5. Algebra and Logika
Vir meer besonderhede, gebruik die skakel.