University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Fisika

Akademiese Programme

Die akademiese onderrig program streef daarna om studente 'n breë grondslag in fisika te skep en om probleemoplossingvaardighede te ontwikkel. Die struktuur van die voorgraadse program (tot en met BSc) is basies die tradisionele soort met 'n aantal kursusse (soos fisika modellering met behulp van rekenaar programmering en materiaalfisika) om studente voor te berei vir die werksomgewing. In die eerste en derde jaar kry studente die kans om aan projekte te werk, wat hulle dan verder aan toegepaste fisika en navorsing bloot stel. Dieselfde benadering word gevolg vir die nagraadse BSc(Hons) kursus wat dan slegs meer gevorderde kursusse insluit. Die MSc en PhD programme is navorsings gebaseerd.
 
Meer inligting oor die kursus struktuur en inhoud kan onder die volgende afdelings gekry word:

Voorgraadse Programme

Nagraadse Programme