University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Sci-Enza: Wetenskap in Aksie!

Agtergrond

Prof Ltz StraussSci-Enza is die oudste interaktiewe wetenskapsentrum in Suid-Afrika. Dit is in 1977 in die ou Fisikagebou as ’n “oop laboratorium" deur Prof. Lötz Strauss, ’n professor in the Departement Fisika, begin. Die “oop laboratorium” was ’n plek waar studente in ’n informele omgewing die geleentheid gekry het om met wetenskaplike apparaat te “speel”.

Die Eksploratorium, soos dit oorspronklik genoem is, het na die Natuurwetenskap 1-gebou verhuis en het vinnig onder die algemene publiek, skoolleerders en studente bekendheid verwerf. 
Die Camera Obscura is in 1990 op die dak van die NW 1 -gebou opgerig en het ’n aantrekking vir alle besoekers tot die hoofkampus geword. Toe die Eksploratorium in San Francisco ’n handelsmerk op die naam “Exploratorium” uitgeneem het, het ons Eksploratorium die Ontdekkingsentrum @ TUKS geword.

Kurators van 1977 tot 1997
Curators from 1977 to 1997
Mev Rudi Horak, Mnr J Mare, Prof Lötz Strauss, Mnr P van Veijeren,
Mev Laetitia Cilliers, Mev Ulsa Wasserman, Mnr M Rochér
In 2001 het die Ontdekkingsentrum @ TUKS na nuwe, baie groter perseel in die Tegniese gebou verhuis en ’n ware geintegreerde Wetenskap, Ingenieurswese en Tegnologie-sentrum geword. In sy nuwe tuiste het die Ontdekkingsentrum @ TUKS die hoofkwatier van ’n reeks uitreikingsaktiwiteite geword. Sedert 2005 het die sentrum ook ’n nuwe naam, Sci-Enza. Dié naam kombineer die woord “science” en die isiZulu woord “sebenza”, wat “werk” of “om te doen” beteken.

 

Missie

Dit is ons missie om die natuurwetenskappe op ’n onderhoudende manier aan leerders van alle ouderdomsgroepe toeganklik te maak en op hierdie manier wetenskapbewustheid te bevorder.