University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentesake

Nuwe gesigte by Roosmaryn

Deur Student Affairs

Gelaai op 28 Maart 2012

Prof Nthabiseng Ogude (Viserektor), Mnr Mthokozizi Nkosi (VSR President), Dr Willem Jorissen (Waarnemende Direkteur: Studentesake), Dr Matete Madiba (Direkteur: Studentesake)
Prof Nthabiseng Ogude (Viserektor), Mnr Mthokozizi Nkosi (VSR President), Dr Willem Jorissen (Waarnemende Direkteur: Studentesake), Dr Matete Madiba (Direkteur: Studentesake)

Die nuutverkose Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) is op Dinsdag, 27 Maart 2012 tydens Ďn seremonie in die Piazza op die Hatfieldkampus ingesweer. Dr Matete Madiba is ook amptelik verwelkom as die nuwe Direkteur: Studentesake.Bookmark this page: