University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
JuniorTukkie

 

Studie-inligting 2014/2015

Klik op enige van die volgende skakels:


Toelatingsvereistes inligting en fakulteitsbrosjures
Jaarboek inligting
Jaarboek argiewe
Fakulteitsbrosjures
Nagraadse programme
International Students Division Newcomers guide 2014 (slegs in Engels beskikbaar)
Feitegids 2014
UP in 'n neutedop