University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing


Visekanselier se Nadoktorale Studiebeurse

Die Visekanselier van die Universiteit van Pretoria (UP) nooi uitnemende doktorale gegradueerdes uit om vir een van die Visekanselier se nadoktorale studiebeurse aan die Universiteit aansoek te doen. Hierdie studiebeurse sal graduandi wat hul doktorsgraad onlangs ontvang het in staat stel om as nagraadse navorsers by die Universiteit aan te sluit en hul navorsingsvaardighede en akademiese loopbane deur deelname aan die Universiteit se strategiese prioriteits-navorsingstemas en navorsingsentrums te ontwikkel. Die studiebeurse word op ’n mededingende basis toegeken en die vermoëns en vorige prestasies van kandidate sal as belangrike kriteria dien om geskikte beurshouers te identifiseer.

Die Universiteit van Pretoria ondersteun navorsing in ’n reeks velde, insluitende ingenieurswese, natuur- en fisiese wetenskappe, veeartsenykunde, mensgesondheid, onderwys, die geesteswetenskappe en regte, met spesifieke fokus op die Universiteit se Institusionele en Fakulteitsnavorsingtemas, naamlik: Energie; Voesel, Voeding en Welvaart; Genomika; Biomediese Wetenskappe, Biotegnologie en Bestuur van Diere- en Soönotiese Siektes; Volhoubare Malariabeheer, en Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika. Aansoeke word spesifiek versoek van internasionale nadoktorale kandidate wat oor kennis van hierdie velde beskik.

Aansoekers word versoek om die UP Institusionele Navorsingstemas en die onderskeie fakulteitswebblaaie te besoek waar addisionele inligting oor die navorsingsaktiwiteite en navorsingsentrums aan die Universiteit met betrekking tot die spesifieke dissiplines beskikbaar is.

Aansoekproses

Aansoeke moet vergesel wees van ’n omvattende curriculum vitae en aansoekers moet ’n motivering (twee bladsye) indien waarin hul navorsingsprestasies en kundigheid beskryf word, sowel as hul doelwitte met betrekking tot die nadoktorale studiebeurs.

Kandidate moet die Institusionele Navorsingstema of navorsingsentrum waar hulle graag aangestel wil word, aandui, met verwysing na die Universiteit van Pretoria se webtuiste. Aansoeke moet deur twee verwysingsbriewe van akademiese bronne (bv die kandidaat se doktorale promotor) ondersteun word, waarin bewys gelewer word van die kandidaat se akademiese vermoëns en die geskiktheid van sy/haar navorsingservaring met betrekking tot die veld wat vir die nadoktorale navorsing gekies is.

Meer inligting kan van UP se Departement Navorsing- en Innovasie-ondersteuning verkry word deur ’n e-pos aan cathy.sandis@up.ac.za te stuur, en die Voorwaardes van die Toekenning is by http://web.up.ac.za/vcpostdoc beskikbaar.