University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Verwelkoming, registrasie en die begin van die akademiese jaar 2014

Omdat toelating tot die Universiteit van Pretoria uiters mededingend geword het, wil ons jou sommer dadelik met jou toelating as student gelukwens.

Jy sal vind dat UP ’n ryke studente-ervaring bied. Benewens die wye verskeidenheid akademiese programme en kursusse waaruit jy kan kies, bied ons ook verskeie kultuur- en sportgeleenthede. Om jou weg deur die wye verskeidenheid keuses te vind, kan nogal oorweldigend wees. Ons Oriënteringsprogram is spesifiek saamgestel om studente te help om by die universiteitslewe aan te pas. Hier sal jy advies kry oor sake soos kursusse, tydsbestuur, gewoontes wat tot sukses lei en motivering.

Hierdie Oriënteringsprogram is maar ’n aanvangskomponent van die holistiese akademiese ondersteuningsraamwerk wat deur UP-personeel ontwikkel is. Ons moedig jou aan om voluit by al die aktiwiteite betrokke te raak sodat jy die eerste jaar saam met ons ten beste kan benut.

 

Amptelike opening van die akademiese jaar vir eerstejaarstudente

Fakulteit oriënterings-programme vir 2014

Algemene oriënterings-inligting