University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement van Finansies

Hoe om aansoek te doen?

Voornemende studente

Voornemende studente moet eers aansoek doen vir toelating tot die Universiteit. Nadat 'n studentenommer toegeken is, kan 'n aansoek vir studiefinansiering ingedien word.

Doen aanlyn aansoek

Students wat voorheen ingeskryf was

Studente wat voorheen by ander Universiteite ingeskryf was, moet 'n volledige akademiese rekord indien by die fakulteit. Aansoeke waarop daar uitstaande dokumentasie of inligting is, sal nie verwerk word nie.

Kontak die Kliëntedienssentrum

Studente met beurse

Alle studente wat met beurse studeer, moet skriftelike bewys lewer van die toekenning van die betrokke beurs. Die dokument moet die spesifieke bedrag aandui wat toegeken is. Dit moet ingedien word voor registrasie by die Kliëntedienssentrum (Studente-rekeninge).

Klik asseblief hier vir die vereiste vorm.

Sport bursaries

Sport bursaries is available to sports achievers who at least obtained provincial colours in specific sports. Closing date: 30 September of the year preceding commencement of study.

For further information or bursary forms contact the Sports Office at:
+ 27 (0) 12 420 6114
Visit the website: www.up.ac.za/sport

 

Application for Study Finance – Historic Debt

NSFAS loans are available to all students who completed their degrees, passed all the requirements for graduation but who did not receive their qualification certificate in the years 2000 to 2010, due to outstanding debt with the university.

Click here to obtain the form
Click here to view the finance brochure