University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Energie

Energie

Die Institusionele Navorsingstema “Energie” beoog om die beste balans tussen die Universiteit se huidige navorsingsaktiwiteite en die energie-fokusgebiede wat deur die regering geprioritiseer word, te vind. Aanvanklik sal die klem op elektriese energie geplaas word. Deur na oplossings vir Suid-Afrika se probleme ten opsigte van energie te soek, sal die Universiteit sy relevantheid op nasionale vlak versterk. Lees meer oor die agtergrond

Die hooftemas vir navorsing sluit die volgende in:

 

 

Nuus

UP span sonkrag in - 29/08/2014
Vanaf Energie

Prof Ken Craig en sy navorsingsgroep in die Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese spits hul toe op die son en die energie wat dit aan ons kan verskaf. Hoewel die gebruik van die bekende huishoudelike sonpanele en songeisers meer algemeen word, verskaf hierdie toestelle slegs op plaaslike vlak krag of energie en is hulle nie vir grootskaalse kragontwikkeling geskik nie. Om hierdie rede het prof Craig besluit om hom op gekonsentreerde sonkrag (concentrated solar power- and sun enerfy ̶ CSP) toe te spits.

[Lees Meer]