University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Institusionele Navorsingstemas

UP Institusionele Navorsingstemas

Die Universiteit van Pretoria het onlangs ’n proses in werking gestel wat daarop gerig is om dié instansie se unieke sterk punte ten opsigte van navorsing te identifiseer en die ontwikkeling te steun van sterk multidissiplinêre navorsingsgroepe waarvan die werk op hierdie sterk punte toegespits is.

Die toespitsingproses bestaan uit twee lae:
  • Institusionele navorsingstemas (INT’s), wat grootskaalse inisiatiewe is waarby ’n groep deelnemende fakulteite betrek word
  • Fakulteitsnavorsingstemas (FNT’s), wat meer beperkte deelname deur ’n paar fakulteite behels

Beide INT’s en FNT’s is ontwerp om uitmuntendheid op die gebied van navorsing te herken en aan te moedig en hulle deur erkende internasionale leiers in hul bepaalde dissiplines te laat lei.

Daar word verwag dat, namate hierdie temas ontwikkel, hulle die Universiteit se aansien as navorsingsinstansie verder sal verhoog, ’n omgewing sal skep wat bevordelik is vir die ontwikkeling van vakkundigheid onder akademiese personeel en nadoktorale genote en die lewering van ’n groter aantal doktorate sal bevorder.

Institusionele Navorsingstemas

Fakulteit Navorsingstemas

 

Nuus

UP span sonkrag in - 29/08/2014
Vanaf Energie

Prof Ken Craig en sy navorsingsgroep in die Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese spits hul toe op die son en die energie wat dit aan ons kan verskaf. Hoewel die gebruik van die bekende huishoudelike sonpanele en songeisers meer algemeen word, verskaf hierdie toestelle slegs op plaaslike vlak krag of energie en is hulle nie vir grootskaalse kragontwikkeling geskik nie. Om hierdie rede het prof Craig besluit om hom op gekonsentreerde sonkrag (concentrated solar power- and sun enerfy ̶ CSP) toe te spits.

[Lees Meer]malaria