University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Menslike Hulpbronne

Uitstel van sperdatum vir aansoeke en soektog

Deur Human Resources / Menslike Hulpbronne

Gelaai op 12 Oktober 2011

Die sluitingsdatum vir die pos Uitvoerende Direkteur: Mensekapitaal en Transformasie aan die Universiteit van Pretoria is uitgestel.

Die pos is onlangs in die nasionale en internasionale media en by die UP-Tuisblad se Careers@UP-skakel geadverteer (POS ID 20530).

Die Universiteit het besluit om die sluitingsdatum vir aansoeke en die soektog vir hierdie pos tot 16:00 op Maandag 31 Oktober 2011 uit te stel. Alle aansoeke vir die pos wat voor die oorspronklike sluitingsdatum van 30 September 2011 ontvang is, sal op die lys van moontlike kandidate behou word indien alle dokumentasie soos in die advertensie vereis was die aansoeke vergesel het. Sodanige kandidate hoef nie weer aansoek te doen nie.

Nuwe aansoeke wat voldoen aan die vereistes en die aansoekprosedure soos in die advertensie uiteengesit, kan voor die verlengde sluitingsdatum ingelewer word. Die advertensie verskyn by Careers@UP op hierdie tuisblad.Bookmark this page: