University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Privaatreg

Kontak ons 

Fisiese adres:
Departement Privaatreg
Vierde vloer
Regsgebou
Hatfield Kampus
PRETORIA
 
Posadres:
Departement Privaatreg
Regsfakulteit
Privaatsak X20
Universiteit van Pretoria
Lynnwoodweg
PRETORIA 0002
 
Faks: +27 12 420-3961
Tel: +27 12 420-2307
 
 
 
Klik hier vir vrae wat gereeld gevra word (FAQs)
 

Vul asb die onderstaande vorm in om u navrae te stuur.

 
Kies asseblief die toepaslike kategorie uit die keuselys om te verseker dat u navraag na die korrekte persoon gestuur word


U Kontakinligting
Naam *
Van
Titel
ID / Paspoortnommer
Studentenr
U E-posadres *
Kontaknommer (primÍr) *
Kontaknommer (sekondÍr)


Posadres
Adres
 
 
Poskode
Boodskap *
karakters oor
Sekuriteitsbeeld *
 Sekuriteitskode
Tik asb die kode in die beeld hier bo in.  *