University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteverblyf

KOSHUISFASILITEITE EN INSTANDHOUDINGSBESTUUR 

Koshuisfasiliteite


Elke koshuis word bestuur deur ’n bestuurspan bestaande uit die Koshuishoof, ’n Koördineerder: Koshuisfasiliteite, en ’n Huisomitee. Die Koördineerder: Koshuisfasiliteite rapporteer alle foute (algemene tekortkominge en instandhouding) aan Koshuisfasiliteite en hanteer ook al die interne (koshuis-) administrasie wanneer gaste in ons koshuise geakkommodeer word.

Skoonmaakdienste
  • Hierdie dienste word deur eksterne kontrakteurs gelewer.
  • Studente is self verantwoordelik vir die algemene netheid van hul kamers.
  • Gemeenskaplike areas, bv. gange, badkamers, toilette, voorportale, trappe en sitkamers word daagliks (Maandag tot Vrydag) deur die kontrakteur skoongemaak.
  • Studente is vir hul eie wasgoed verantwoordelik. Al die koshuise beskik oor waskamers wat met wasmasjiene en tuimeldroërs toegerus is. Studente moet hul eie waspoeier, materiaalversagmiddels, skoonmaakmiddels, ens. verskaf.
  • ’n Kernpersoneel is op Saterdae aan diens om vullisblikke leeg te maak en slegs die badkamers en toilette skoon te maak.
  • Geen skoonmaakdiens word op Sondae en openbare vakansiedae gelewer nie.
  • Daar word van studente verwag om te sorg dat hul kamers skoon en in ’n ordentlike toestand is voordat hulle met vakansie vertrek.
  • Al die kamers word gedurende die Desembervakansie deeglik skoongemaak.
  • Gedurende die vakansie moet alle persoonlike besittings uit die kamers verwyder word sodat instandhoudingswerk in die koshuise gedoen kan word.
Koshuisfasiliteite en Instandhoudingsbestuur
Ons doel is om aan studente ’n veilige tuiste ver van hul huise af te bied; ’n omgewing waarin hulle hul akademiese doelwitte kan bereik (deur luister- leef- en leergemeenskappe van hoë gehalte te skep). Hierdie afdeling is verantwoordelik vir alledaagse instandhoudingswerk in al die koshuise, asook vir groter projekte (bv die opgradering/opknapping van koshuise).

Ons beskik oor die dienste van ’n uiters knap interne instandhoudingspan wat 24/7 aan diens is. Ons word ook deur eksterne kontrakteurs bygestaan.

Foute wat met instandhouding verband hou en wat gedurende kantoorure deur studente in hul koshuisfasiliteite of kamers opgemerk word, moet aan die Koördineerder: Koshuisfasiliteite gerapporteer word. Hy/Sy sal dan met die betrokke kontrakteur skakel om vinnige optrede en die nodige herstelwerk te verseker.

Gedurende vakansies onderneem hierdie afdeling grootskaalse opgraderings- en instandhoudingsprojekte in koshuise.

Die Koördineerder: Koshuisfasiliteite doen van tyd tot tyd inspeksies in die koshuise en studente se kamers om seker te maak dat instandhoudingswerk wat onderneem is op standaard is en vas te stel waar verdere instandhouding benodig word.


Kontakbesonderhede
:

Assistentdirekteur van Koshuisfasiliteite en Instandhoudingsbestuur:
Lovemore Nhlapo
Telefoonnr: 012 420 4203
 
Hoof van Instandhoudingsbestuur:
Sakkie Thaoge
Telefoonnr: 012 420 2105
E-pos:
sakkie.thaoge@up.ac.za

Projekbestuurder:
Jeanette Nethengue
Telefoonnr: 012 420 3918
E-pos:
jeanette.nethengue@up.ac.za

Hoof van Skoonmaak- en Instandhoudingsdienste:
Herkie Smit
Telefoonnr: 012 420 2745
E-pos: herkie.smit@up.ac.za

Administratiewe Beampte:
Elsie Jordaan
Telefoonnr: 012 420 2442