University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteverblyf

INSTANDHOUDINGSNAVRAE

Waar meld ek foute in my kamer aan?

’n “Versoek en Herstel”-boek waarin foute gerapporteer kan word, word in elke koshuis op ’n prominente plek gehou. Foute wat aangemeld word, word vir hul aandag na die betrokke kontrakteurs verwys. Onthou dat foute wat nie gerapporteer word nie, nie herstel kan word nie.


Sal ek vir bogenoemde herstelwerk moet betaal?
Jy sal nie verantwoordelik gehou word vir enige herstelwerk wat deur gewone slytasie genoodsaak word nie. Jy sal egter moet betaal indien dit blyk dat die fout deur jou persoonlike optrede veroorsaak is.


Mag ek spykers in die mure inkap om prente en ander items aan op te hang?
Spykers mag onder geen omstandighede in mure op enige plek in die kamer ingekap word nie. Die koste van die herstel van enige skade aan mure, bv. skade wat deur spykers, dubbelkantkleefband, Prestik, ens. veroorsaak is, sal by jou rekening gevoeg word.


Watter gebruiksartikels en toestelle mag ek in my kamer hê?
 • Persoonlike breekware en eetgerei
 • Eie gordyne (’n gordynspoor is in elke kamer aangebring)
 • Waaiverwarmer of 7-fin olieverwarmer
 • Radio
 • Leeslamp
 • Strykplank en elektriese strykyster
 • 1.5 l elektriese ketel
 • Tweesny-wiprooster
 • Rekenaar en drukker
 • Mikrogolfoond (hoogstens 23 l)
 • Yskas (hoogstens 120 l)

Watter gebruiksartikels en toestelle mag ek NIE in my kamer hê nie?

 • ’n Stoof van enige aard
 • ’n Elektriese braaipan en soortgelyke items
 • Gasbraaitoestelle
 • Oopstaaf /elementverwarmers
 • Lugversorgingstoestelle
 • “Snackwich”/elektriese toebroodjieroosters
Let wel: Bogenoemde items sal gekonfiskeer word.


Moet ek onmiddellik betaal vir skade waarvoor my rekening ek gedebiteer word?
Wanneer jy vir verblyf in ’n koshuis van die Universiteit van Pretoria aanvaar word, word jou koshuisgelde by jou studenterekening gevoeg. Die herstelkoste van enige skade wat deur jou veroorsaak is, sal direk by jou studenterekening gevoeg word.

Let wel: Enige uitstaande bedrag op jou studenterekening sal daartoe lei dat die Universiteit jou eindresultate aan die einde van die jaar weerhou.


Wat moet ek doen as iets na ure breek?
Die Universiteit se Departement Sekuriteitsdienste bied ’n na-uurse diens aan wat jou sal help indien jy ’n probleem aanmeld. Hulle sal die betrokke kontrakteur kontak, wat die nodige herstelwerk sal kom doen. Die telefoonnommer vir die 24-uur-diens is 012 420 2310.


Moet ek betaal indien herstelwerk na-ure benodig word?
Dit sal afhang van die aard van die fout wat aangemeld word. As jy vir die fout verantwoordelik was (iets wat jy gebreek het/vandalisme/’n verlore sleutel), sal jy moet betaal. Jy sal egter nie verantwoordelik gehou word vir foute wat as gevolg van normale langdurige gebruik ontstaan het nie.


Watter okkupasieregte het ek wanneer ’n kamer in ’n koshuis aan my toegewys word?
Ons waarborg studente se privaatheid so ver moontlik en streef daarna om gunstige toestande te skep ten einde ’n aangename leef-, luister- en leeromgewing by jou koshuis te skep. Dit sluit in die verskaffing van koshuisgeboue wat goed in stand gehou word en hulppersoneel wat jou kan help terwyl jy by ons tuis is.