University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Arbeidsterapie

Welkom by die Arbeidsterapie Departement 

 

Arbeidsterapie is die kuns en wetenskap om mense met aktiwiteitsbeperkinge te begelei sodat hulle die belangrike daaglikse aktiwiteite (self-sorg, vryetyd en werkstake) kan uitoefen.  Die doel is om funksionele vermoëns te bevorder sodat mense optimaal in hulle gemeenskappe kan deelneem.

 Arbeidsterapie word aan mense voorsien wat ‘n risiko loop van uitvoeringsdisfunksie byvoorbeeld mense met ontwikkelingsagterstande of leergestremdhede, asook fisiese en/of psigo-sosiale disfunksies.

Lees meer oor die departement

 

 

Nuus

Symposium 2014 - 20/05/2014
Vanaf Departement Arbeidsterapie

The Annual OT Symposium: 5-6 September.

[Lees Meer]