University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Visuele KunsteDepartementele administratiewe kontakte

Algemene navrae
Mev Petro Moraal
012 420 2353
petro.moraal@up.ac.za

Personeelaangeleenthede
Me Nel-Marie Smuts
012 420 3540
nelmarie.smuts@up.ac.za

Rekenaarlaboratoriums
Mnr Kyle Rath
012 420 4045 
kyle.rath@up.ac.za

Departementele webblad
Nicola Grobler
012 420 6524
nicola.grobler@up.ac.za

Departmentele Akademiese Kontakte

Beeldende Kunste

Vakbestuurder en voorgraadse studentesake:
Prof Elfriede Dreyer
012 420 2285
elfriede.dreyer@up.ac.za

Nagraadse studentesake:
Prof Elfriede Dreyer
012 420 2285
elfriede.dreyer@up.ac.za

Mnr Johan Thom
012
johan.thom@up.ac.za

Inligtingsontwerp

Vakbestuurder:
Fatima Cassim
012 420 5188 
fatima.cassim@up.ac.za

Mev S Snyman
012 420 3194
suzette.snyman@up.ac.za

Nagraadse studentesake:
Mnr Duncan Reyburn
012 420 5189
duncan.reyburn@up.ac.za

Visuele Studies

Vakbestuurder:
Mev Jenni Lauwrens
012 420
4164  
jenni.lauwrens@up.ac.za

Nagraadse studentesake:
Prof Amanda du Preez
012 420 3755
amanda.dupreez@up.ac.za

Noodnommers vir studente

012 420 2310
012 420 2760
0800 006 428

Fakulteitkliëntedienste

Navrae oor finansies en koshuise  
O12 420 3111
csc@up.ac.za

Fakulteitadministrasie vir voorgraadse studente

Daniel Letsoalo
(012)420 3703
daniel.letsoalo@up.ac.za

Fakulteitadministrasie vir nagraadse studente

Petru Woest
012 420 3111
Petru.woest@up.ac.za


Skakel asseblief met die Fakulteit vir verder inligting:
Gaan na Aansoeke
of Gereelde vrae.