University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Visuele Kunste

Navorsing


As deel van die Menswetenskappe Fakulteit het die Department Visuele Kunste befondsing van die Andrew W Mellon Foundation verkry met 'n projek getiteld 'Visual technologies: critical encounters'. Die projekleier is Prof Elfriede Dreyer. Die projek sal drie temas dek: Nomadiese identiteit; Interseksies tussen die digitale menswetenskappe en visuele kultuur; en Seksualitiet en die mediese menswetenskappe.

Die Departement neem ook deel aan die universiteitwye Capital Cities navorsingsprojek, waarvan die Metromusings uitstalling (15 - 29 Julie 2013) deel vorm.Personeel se spesifieke navorsingbelangstellings is in lyn met die algemene navorsingsfokus wat die onderrig in die Departement lei, naamlik:

Die individuele navorsingsbelangstellings van die akademiese personeel kan gevind word op die personeelblad.

Lys van teoretiese navorsingsuitsette

Lys van personeel se kreatiewe uitsette