University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing

Welkom by Navorsing en Innovasie

Die Universiteit van Pretoria streef daarna om internasionaal erken te word as ‘n top- Suid-Afrikaanse onderrig- en navorsingsgerigte instansie. Hierdie mylpaal vorm ‘n integrale deel van UP se nuwe strategiese plan.

Sedert die Universiteit se nederige ontstaan in 1908 het die instansie reeds ver gevorder in die nastrewing van hierdie doelstelling en word UP tans gereken as een van die toonaangewende hoëronderwysinstansies in die land.

Om verder sy posisie te versterk en om sukses in die toekoms te verseker, het UP ‘n navorsingsagenda ontwikkel wat op vier bene berus:
Navorsing sal ‘n positiewe bydrae lewer om in plaaslike, nasionale en internasionale behoeftes te voorsien en sal ook in lyn wees met die Nasionale Navorsings- en Ontwikkelingstrategie en internasionale tendense;
Navorsing sal op die bewese kapasiteit wat binne die Universiteit bestaan, gegrond wees en sal voortbou op die werk van uitstaande navorsers en -leiers;
Navorsingstemas sal nie gedefinieer word in terme van korttermynbehoeftes nie, maar sal toekomsgerig wees deur areas met potensiaal te identifiseer wat die Universiteit sal dwing om vaardigheid te bou om voortaan steeds die leier op die gebied van navorsing te bly; en
Die Universiteit se navorsingsagenda moet kennis neem van die besondere vaardighede wat reeds binne die Universiteit bestaan.
Navorsingondersteuning speel ‘n baie belangrike rol in die praktiese implementering van die Universiteit se navorsingsagenda. Die afdeling se belangrikste funksie is die lewering van ‘n reeks ondersteuningsdienste wat daarop gemik is om die ontwikkeling van navorsing te stimuleer deur aan diegene wat aktief betrokke is by navorsingsprojekte ondersteuning te bied.

Dienste word deur twee afdelings gelewer; naamlik Navorsingondersteuning en die Kontrakte- en Intellektuele Eiendomkantoor.

 

Nuus

Die wÍreld na 2015 Ė is hoŽr onderwys gereed daarvoor? - 17/04/2014
ĎOns slaag baie goed daarin om met ín geleerde gehoor te kommunikeer, maar een van ons uitdagings is om te leer hoe om daardie inligting aan ín breŽr gehoor, oftewel die algemene publiek, oor te dra. Daar is beslis ruimte vir ons [universiteite] om meer in diť verband te doen.í Dit was die antwoord van prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria (UP), op een van die vrae wat as deel van ín nuwe internasionale veldtog deur die Vereniging van Gemenebesuniversiteite (ACU) gestel is.
[Lees Meer]
 
Rekordgetal nagraadse grade vir UP se 2013-graduandi - 16/04/2014
Die aantal grade wat die Universiteit van Pretoria (UP) tydens die Herfpromosieplegtigheid toeken, bevestig dat die instansie besig is om die visie te verwesenlik om Ďn toonaangewende navorsings-universiteit te wees. UP is verlede jaar deur die toonaangewende QS WÍreldranglys van Universiteite onder die top 500 universiteite in die wÍreld geplaas. ʼn Rekordgetal van 4 214 nagraadse grade uit nege fakulteite en UP se sakeskool word tydens die Herfspromosieplegtighede toegeken.
[Lees Meer]
 
Belastingkundige vir ín Onderwysinnovasie-toekenning genomineer - 15/04/2014
'n Senior dosent in die Departement Belasting, me Theresa van Oordt, is vir 'n Laureaattoekenning vir Onderwysinnovasie benoem.
[Lees Meer]
 
Prof Tiaan de Jager plaas omgewingskwessies in Afrika in perspektief in GenŤve - 15/04/2014
Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Direkteur van die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer, is ín kundige op die uitwerking van farmaseutiese middels wat in Afrika in die omgewing teenwoordig is. Dit is op grond van diť kundigheid dat hy deur die Duitse Federale Regering se Beskermingsagentskap en die Verenigde Nasies Omgewingsprogram (UNEP) genooi is om hulle oor hierdie saak toe te spreek.
[Lees Meer]
 
Studie vra verbod op 4x4's in beskermde gebiede - 15/04/2014
Grondbeskadiging deur 4x4-voertuie word onderskat: dit is langtermynskade Ė van vyf tot eenduisend jaar ¨Ė en is meesal onomkeerbaar. As gevolg van hierdie negatiewe omgewingsimpak moet mense nie toegelaat word om in die veld in beskermde gebiede te ry nie. Streng wetsmaatreŽls moet toegepas word om 4x4-gebruik in sulke gebiede te reguleer, en baie sensitiewe gebiede soos vleilande moet as absoluut verbode gebiede geklassifiseer word.
[Lees Meer]
 
Die Universiteit het 'n eredoktorsgraad aan prof JW Creswell toegeken - 14/04/2014
JW Creswell is professor in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Nebraska-Lincoln. Sy navorsingsuitset sluit talle artikels oor gemengdemetode-navorsing, kwalitatiewe metodologie en algemene navorsingsontwerp in, asook 22 boeke.
[Lees Meer]
 
Navorsingsfokus: Farmaseutiese verkoopsagente put voordeel uit nie-finansiŽle motivering - 14/04/2014
ďNie-finansiŽle motiverings, wat dikwels afgeskeep word, kan hoogs effektief wees om werknemers se produktiwiteit te verbeter,Ē bevind dr Melanie Wiese en dr Ronel Coetzee van die Universiteit van Pretoria se Departement Bemarkingsbestuur in ín artikel wat in die Southern African Business Review gepubliseer is.
[Lees Meer]
 

 Read it?
Click here to send us your comments!


Volg ons op:

Follow UP research on Facebook Follow Research o Twitter