University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Openbare Gesprek-reeks

Openbare Gesprekke 2010:
Wat maak ons Suid-Afrikaans?

Gesprekdatum: 25 Oktober 2010

Sal Suid-Afrikaners voortgaan om die vlag so geesdriftig te swaai soos tydens die Wêreldbekertoernooi, en indien wel, wat sal dit beteken? Wat maak ons regtig Suid-Afrikaans en hoe het die staat na apartheid daarin geslaag, of misluk, om 'n inklusiewe nasionale identiteit te kweek? Ons sal hierdie kwessies bespreek deur te kyk na hoe etnisiteit, taal en klas kombineer in die vorming van die Suid-Afrikaanse identiteit, en hoe hierdie nasionale projek ondermyn word deur die land se swak reaksie op immigrante en vlugtelinge.


Event links:

Ons opregte dank aan die koerant Mail & Guardian, wat medeborg was van die Openbare Gesprekke 2010-reeks.

 
(van links na regs, voor) Mark Gevisser, Kgomotso Matsunyane, Zukiswa Wanner, Edwin Smith
(agter) Toast Coetzer, Loren Landa
u

Sprekers:
Toast Coetzer, skrywer en musikant
Professor Loren Landau, direkteur van die Studieprogram oor Gedwonge Migrasie, Universiteit van die Witwatersrand
Kgomotso Matsunyane, regisseur, skrywer en televisie-aanbieder
Edwin Smith, direkteur van die Universiteit van Pretoria se Mamelodi-kampus
Zukiswa Wanner, skrywer
Mark Gevisser, gesprekvoorsitter, skrywer en inwonende skrywer, Universiteit van Pretoria