University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Fisika

Alfabetiese lys van personeel in fisika departement (Klik op 'n van om direk na daardie persoon se besonderhede te gaan)

Van Voorletters Van Voorletters
Alberts H Machatine  AJG
Auret FD Malherbe JB
Boeyens JCA Manyala N
Bredel L Meyburg E
Chabangu G Meyer WE
Chakraborty P Moji C
Chetty N Motsoeneng J
Cilliers L Nel J
Diale M Odendaal Q
du Toit R Prinsloo L
Duvenhage R Rakitianski S
Friedland EKH Selyshchev P
Gaigher HL Sartori A
Grayson D Shithlane S
Gries W Smith J
Hlatswayo T Theron C
Janse van Rensburg PJ van den Heever A
Joubert D van der Berg N
Kunert HW van der Merwe J
Legodi M van Staden J
       

Hoof van Department

Prof Chris Theron

Prof C Theron

Title: Professor of physics
Research: Solid State Physics
Areas of specialization : RBS, surface interactions
Teaching: Modelling & simulations PHY255, Honours solid state physics PHY711
Office: Natural Sciences 1, Room 5-36
Tel: +27-(0)12-420-2455
email link
 

 

Sekretaresse

Mrs E A Meyburgh

Kantoor : Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-36
Tel: +27-(0)12-420-2455
email link  Akademiese Personeel


Prof F D Auret

Titel: Professor in Fisika
Navorsingsgroep: Hoof van Elektroniese Materiale en Dun Films groep
Spesialisering : Defekte in halfgeleier materiale
Doseer : Vastetoestand Fisika PHY 361
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-6
Tel: +27-(0)12-420-2684
email link
 Prof N Chetty photo

Prof N Chetty

Curriculum Vitae
Titel: Geassosieerde Professor in Fisika
Navorsings area : Teoretiese en berekenings vastetoestand fisika
Spesialisering : Kwantum meganiese studies van vastetoestand stelsels, digtheid funksionele teorie, vlakgolf potensiaal metode, modellering van sintering, perkolasie en stogastiese stelsels, berekenings fisika, opvoedkunde navorsing
Doseer : Kwantum Meganika PHY 361, Statistiese fisika PHY 364, Rekenaar modellering PHY 364
Kantoor : Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-54
Tel : +27-(0)12-420-6204
email link

Mrs M Diale

Dr M Diale

Titel: Dosent
Navorsings area: Elektronie se Materiale & Dun Films
Spesialisering: Elektroniese Materiale
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-7
Tel: +27-(0)12-420 4418
email link
Prof R Duvenhage

Titel: Senior Dosent
Navorsings area: Wiskundige fisika
Spesialisering: Kwantum dinamiese stelsels en ergodiese teorie
Doseer: Klasieke meganika PHY 702, Statistiese fisika PHY 704
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-48
Tel:+27-(0)12-420-2790
email link

 
 

hlatswayo

Dr T Hlatswayo

Title: Lecturer
Research: Nuclear materials
Teaching: Physics PHY 143
Office: Natural Sciences 1, Room 5-59
Tel:+27-(0)12-420-4777
email link
Mr J Janse van Rensburg

Titel : Dosent
Navorsings groep: Elektronie se Materiale & Dun Films
Spesialisering : Defekte in halfgeleier materiale
Doseer : Algemene fisika PHY 171, Modellering PHY 253
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-2
Tel:+27-(0)12-420-3507
email linkMr M Legodi

Titel: Dosent
Navorsingsgroep: Elektroniese Materiale & Dun Films
Doseer: Elektrodinamika PHY 361
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-5
Tel: +27-(0)12-420-4413
email linkMr A G J Machatini

Titel: Dosent
Navorsingsgroep: Groepe Teorie
Doseer: Statistiese Meganika & Elektrodinamika
Kamer: Natuurwetenskappe 1, Kamer 5-57 (Hoofkampus)
Fisika-en-Chemiegebou, F223 (Mamelodi-kampus)
Tel: +27-(0)12-420 2459 (Hoofkampus)
+27-(0)12-842-3536 (Mamelodi-kampus)
email link


Dr Manyala

Prof N Manyala

Curriculum Vitae


Title: Associate Professor and Deputy SARCHI Chair in Carbon Technology and Materials
Research: Carbon Technology and Materials
Teaching: Physics of Materials PHY 263
Office: Natural Sciences 1, Room 4-6 (Main Campus)
             South Campus 2, Room 1-36
Tel: +27-(0)12-420-2588/3549
email link

Dr W Meyer

Dr W Meyer

Titel: Senior dosent
Navorsingsgroep: Elektroniese Materiale & Dun Films
Doseer: Eerstejaar Algemene Fisika PHY114, Elektronika PHY 361
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-44
Tel: +27-(0)12-420-2637
email link
Dr C Moji

Titel: Dosent
Navorsing: Fisika onderrig
Doseer: Fisika PHY 133 - Fisika vir verlengde-jaar program
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 4-11
Tel: +27-(0)12-420-4778
email link
Dr J Nel

Titel: Senior Dosent
Navorsingsgroep: Elektroniese Materiale & Dun Films
Doseer: Eerstejaar ingenieurs fisika FSK 127
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-11
Tel: +27-(0)12-420-3580
email link 

Mr Q Odendaal

Titel: Dosent
Navorsingsgroep:
Doseer: Fisika vir biologiese wetenskappe PHY 131
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, 5-51
Tel: +27-(0)12-420-3903
email link
Prof S Rakitianski

Curriculum Vitae
Titel : Professor in fisika
Navorsings area  : Quantum Few-Body Theory
Spesialisering : Kwuantum resonansie, berekening metodes in kwantum teorie, kernreaksies, meso-kern en hiper-kern stelsels
Doseer: Wiskundige methodes PHY701, Kw antum meganika PHY 703
Kantoor : Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-53
Tel: +27-(0)12-420-3173
email link

 Prof Selyshcev

Prof PA Selyshchev

Title: Professor of physics
Research: Complex Systems
Areas of specialization: Complex non-linear systems and their evolution
Teaching: Statistical physics PHY 364
Office: Natural Sciences 1, Room 5-70
Tel: +27-(0)12-420-6641
email linkGeassosieerde Personeel

Prof Alberts

Prof H Alberts

Titel : Professor in Fisika
Navorsingsgroep : Ioonbundelanalise
Spesialisering : Stralingskade; Rutherford-terugverstrooiing; Kanalisering
Doseer : Ingenieursfisika FSK 116
Kantoor : Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-24
Tel : +27-(0)12-420-2508
email link


Prof M Braun

Prof M Braun

Titel: Professor in Fisika
Navorsingsgroep: Epitaksie Modelering
Doseer: Kwantummeganika PHY351, Berekeningsfisika (Hons)
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-22
email link
Prof L Bredell

Prof L Bredell

Titel: Geassosieerde Professor in Fisika
Spesialisering: Wrywing en Erosie, Ioonimplantering van metale
Tegnieke: TEM, SEM, XRD
Doseer: Moderne Fisika PHY 254, Stralingsfisika RF 110, 220
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-15
Tel: +27-(0)12-420-2787
email linkBCA Boeyens

Prof JCA Boeyens

More detailed personal information

Title: Extraordinary Professor
Research interest: Quantum chemistry
Office: Natural Sciences 1, Room 4-29
Tel : +27 (0)12 420 4528
email linkChakraborty

Prof P Chakraborty

More detailed personal information

Title: Honorary Professor
Presently  ‘Senior Professor of Physics’ at Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, India
Research interest : Atomic collisions in solids, SIMS, RBS, XPS, XTEM, XRR, MBE
Tel : +91 33 2337 5345-49 (5 lines) Extn : 1215 (India)
email link


Prof E Friedland

Prof E K H Friedland

Curriculum Vitae

Titel: Buitengewone Professor
Navorsingsgroep: Ioonbundel Analisegroep
Doseer: Elektrodinamka (Hons), Kern Vaste-toestand Fisika (Hons)
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-17
Tel: +27-(0)12-420-2453

email linkProf H Gaigher

Prof H L Gaigher

Titel: Professor in Fisika
Doseer:
Kantoor:
Tel: +27-(0)12-420-2457
email link
Prof D Grayson

Prof D Grayson

Title: Professor Extraordinarius
Research: Physics Education
email link


 

Prof Gries

Prof W Gries

Biografie

Titel: Ereprofessor
Navorsing: Kognetiewe fisiese wetenskap
Navorsingsbelangstelling: Implikasies van bevindings uit die kognetiewe wetenskappe vir die fisiese wetenskappe
email link
 

Prof H W Kunert

Titel: Professor in Fisika
Navorsingsgroep: Optiese Karakteriseing
Doseer: Groepe Teorie PHY 716 (Hons)
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-49
Tel: +27-(0)12-420-2636
email link


Prof JB Malherbe

Prof J B Malherbe

Verdere persoonlike inligting
Titel : Professor in Fisika
Navorsings area : Hoof van Oppervlakfisikagroep
Doseer : Vibrasies & Golwe en Termodinamika PHY 254, Fisika van Materiale PHY 263, Analitiese Fisika (Hons)
Kantoor : Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-36
Tel : +27 (0)12-420-2455
email link

Prof A Sartori

Prof A Sartori

Titel: Gekontrakteerde Professor
Doseer: Fisikaprojek - Kragopwekking (PHY 353)
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-34

 

Dr N van der Berg

Dr N van der Berg

Titel: Senior Dosent
Navorsingsgroep: Oppervlakfisika
Doseer: Radiografie RFI
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-20
Tel: +27-(0)12-420-3115
email link
Prof J van der Merwe

Prof J van der Merwe

Titel: Ereprofessor
Navorsing: Teorie van Epitaksie
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-56
Tel: +27-(0)12-420-2459

 

Prof J van Staden

Prof J van Staden

Titel: Ereprofessor
Doseer: Verkenning van die Heelal (SCI 154/164)
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-18
Tel: +27-(0)12-420-2470
email link

Ondersteuningspersoneel

Mr G Chabangu

Title: Messenger
Office: Natural Sciences 1 Room 5-36
 


 

Mrs L Cilliers

Organiseerder: Eerstejaar Prakties
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 4-16
Tel: +27-(0)12-420-4168
email link


Mrs R du Toit

Titel: Eerste-jaar praktiese koordineerder
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 4-17
Tel : +27-(0)12-420-4964
email link


 

Mr D Joubert

Title: Mechanical technician
Office: Natural Sciences 1, Room 1-27
Tel: +27-(0)12-420-6806
email link
Mr J Motsoeneng

Title: First-year practical coordinator (Mamelodi)
Office: Natural Sciences 1, Room 4-8
Tel: +27-(0)12-420-4967
email link

 

Mrs L Prinsloo

Titel: Eerste Tegniese Assistent
Navorsingsgroep: Optiese Karakteriseing en Oppervlakfisikagroep
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 5-60
Tel: +27-(0)12-420-2458
Spesialisering: Raman- & Infrarooispektroskopie
email link
Mr S Shithlane

Title: Workshop assistant
Office: Natural Sciences 1, Room 1-27


 
 

jaco smith

Mr J Smith

Title: Electronics technician
Office: Natural Sciences 1, Room 4-32
Tel: +27-(0)12-420-2863
email link


Mr A van den Heever

Mr A van den Heever

Titel: Tegniese Assistent
Kantoor: Natuurwetenskappe 1, Kantoor 4-14
Tel: +27-(0)12-420-2094
email link


Na-doktorale & Navorsingsvenote
trisha salagaram photo  Trisha Salagaram

Post-doctoral fellow
Office: 5-13
Research Area: Theoretical and Computational Solid State physics
email link


 
aniekan ukpong photo  Aniekan Ukpong

Research Fellow
Office: 5-13
Research Area: Theoretical and Computational Solid State physics
email link