University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Sentrum vir Geoinformatikawetenskap

Eerste oopbron-georuimtelike laboratorium in Afrika by Tuks in gebruik geneem

Deur Centre for Geoinformation Science/Deur die Sentrum vir Geoinformatika

Gelaai op 04 April 2012Die eerste oopbron-georuimtelike laboratorium in Afrika is onlangs by die Sentrum vir Geoinformatika by die Universiteit van Pretoria in gebruik geneem.

Die Sentrum is betrokke by oopbronnavorsing vir georuimtelike sagteware en data deur óf oopbron-georuimtelike sagteware en -data as werktuie in navorsing te gebruik, óf by wyse van navorsing tot die sagteware en data by te dra.

In 2011 het die Internasionale Kartografiese Vereniging (International Cartographic Association – ICA) en die Oopbron-georuimtelike Stigting (Open-source Geospatial Foundation – OSGeo) ’n Memorandum van Verstandhouding (MvV) onderteken met die oog op die ontwikkeling van globale samewerkingsgeleenthede vir die akademiese wêreld, nywerhede en regeringsorganisasies op die gebied van oopbron-GI-sagteware en -data. Die ooreenkoms is daarop gemik om kundigheid en ondersteuning vir die oprigting van oopbron-georuimtelike laboratoriums en navorsingsentrums regoor die wêreld te verskaf ten einde die ontwikkeling van oopbron-georuimtelike sagtewaretegnologieë, opleiding en kundigheid te bevorder.

Die vyf laboratoriums wat gedurende die eerste fase onderskeidelik in Asië, Europa, Afrika, die Amerikas en Australasië opgerig sal word, sal as kernpunte vir toekomstige uitbreiding dien. Die MvV steun ook die opbou en ontwikkeling van onderrig- en opleidingsmateriaal vir gebruik op die gebied van oopbron-geoinformatika en die gesamentlike beplanning en aanbieding van oopbron-GI-geleenthede en -werksessies deur die ICA-netwerk ten einde groter deelname wêreldwyd aan te moedig.

 
Bykomende skakels:
International Cartographic Association 
www.icaci.org
Open Source Geospatial Foundation www.osgeo.org
MoU between ICA and OSGeo http://www.osgeo.org/node/1230

Bookmark this page: