University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Argief


Welkom by die UP Argief 

Die Argief vam die Universiteit van Pretoria dien as die geheue van die instansie. Dit bewaar en verskaf toegang na rekords van alle afdelings van die Universiteit, so wel as verwante instansies en gemeenskappe. Die argief strewe om die gees van die Universiteit te weerspieël en om die Universiteit se missie van opleiding, navorsing en gemeenskapsdiens te ondersteun.

As ‘n bewarings- en inligtingsorganisasie verskaf dit gebruikers (personeel, studente en bone fide navorsers) met beide dokumentêre en fotografiese material. Dit ondersteun die verskeie afdelings deur navorsingsmateriaal vir universiteitspublikasies en uitstallings te verskaf.

Lugfoto van die UP kampus:  1929

 

Lugfoto van die UP kampus:  1950s

 

Nuus

Die węreld na 2015 – is hoër onderwys gereed daarvoor? - 17/04/2014
‘Ons slaag baie goed daarin om met ’n geleerde gehoor te kommunikeer, maar een van ons uitdagings is om te leer hoe om daardie inligting aan ’n breër gehoor, oftewel die algemene publiek, oor te dra. Daar is beslis ruimte vir ons [universiteite] om meer in dié verband te doen.’ Dit was die antwoord van prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria (UP), op een van die vrae wat as deel van ’n nuwe internasionale veldtog deur die Vereniging van Gemenebesuniversiteite (ACU) gestel is.
[Lees Meer]
 
Rekordgetal nagraadse grade vir UP se 2013-graduandi - 16/04/2014
Die aantal grade wat die Universiteit van Pretoria (UP) tydens die Herfpromosieplegtigheid toeken, bevestig dat die instansie besig is om die visie te verwesenlik om ‘n toonaangewende navorsings-universiteit te wees. UP is verlede jaar deur die toonaangewende QS Węreldranglys van Universiteite onder die top 500 universiteite in die węreld geplaas. ʼn Rekordgetal van 4 214 nagraadse grade uit nege fakulteite en UP se sakeskool word tydens die Herfspromosieplegtighede toegeken.
[Lees Meer]
 
Belastingkundige vir ’n Onderwysinnovasie-toekenning genomineer - 15/04/2014
'n Senior dosent in die Departement Belasting, me Theresa van Oordt, is vir 'n Laureaattoekenning vir Onderwysinnovasie benoem.
[Lees Meer]
 
Prof Tiaan de Jager plaas omgewingskwessies in Afrika in perspektief in Genčve - 15/04/2014
Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Direkteur van die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer, is ’n kundige op die uitwerking van farmaseutiese middels wat in Afrika in die omgewing teenwoordig is. Dit is op grond van dié kundigheid dat hy deur die Duitse Federale Regering se Beskermingsagentskap en die Verenigde Nasies Omgewingsprogram (UNEP) genooi is om hulle oor hierdie saak toe te spreek.
[Lees Meer]
 
Studie vra verbod op 4x4's in beskermde gebiede - 15/04/2014
Grondbeskadiging deur 4x4-voertuie word onderskat: dit is langtermynskade – van vyf tot eenduisend jaar ¬– en is meesal onomkeerbaar. As gevolg van hierdie negatiewe omgewingsimpak moet mense nie toegelaat word om in die veld in beskermde gebiede te ry nie. Streng wetsmaatreëls moet toegepas word om 4x4-gebruik in sulke gebiede te reguleer, en baie sensitiewe gebiede soos vleilande moet as absoluut verbode gebiede geklassifiseer word.
[Lees Meer]
 
Die Universiteit het 'n eredoktorsgraad aan prof JW Creswell toegeken - 14/04/2014
JW Creswell is professor in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Nebraska-Lincoln. Sy navorsingsuitset sluit talle artikels oor gemengdemetode-navorsing, kwalitatiewe metodologie en algemene navorsingsontwerp in, asook 22 boeke.
[Lees Meer]
 
Navorsingsfokus: Farmaseutiese verkoopsagente put voordeel uit nie-finansiële motivering - 14/04/2014
“Nie-finansiële motiverings, wat dikwels afgeskeep word, kan hoogs effektief wees om werknemers se produktiwiteit te verbeter,” bevind dr Melanie Wiese en dr Ronel Coetzee van die Universiteit van Pretoria se Departement Bemarkingsbestuur in ’n artikel wat in die Southern African Business Review gepubliseer is.
[Lees Meer]