University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Visuele KunsteBoodskap van die Departementshoof

Die Departement Visuele Kunste bied aan studente 'n lewendige omgewing waarin hulle verskeie aspekte van die visuele beeld en visuele kultuur kan bestudeer, vanaf die skepping daarvan tot die manier hoe die samelewing dit interpreteer en gebruik. Die Departement bied twee professionele grade aan, naamlik in Beeldende Kunste (BA BK) en in Inligtingsontwerp (BA IOW), sowel as 'n BA graad in Visuele Studies wat op visuele kultuur fokus.

Die Departement streef daarna om studente te help om hulself toe te rus met die vaardighede wat hulle nodig het om die mededingende werkmark te betree deur hulle
'n eersterangse opvoeding te gee. Die nagraadse komponent is netso belangrik soos die voorgraadse studies en alle grade loop deur tot op doktorale vlak.

'n Kernpersoneel van ontwerpers, beeldende kunste spesialiste en visuele kultuurkundiges word deur 'n aantal deeltydse spesialisdosente, kunstenaars en ontwerpers ondersteun, wat studente aan die deskundigheid en stimulasie van toonaangewende praktisyns en akademici blootstel. Die departement het 'n sterk navorsingsfokus en het vier NRF gegradeerde personeellede.

Studente word ook gereeld blootgestel aan die industrie deur middel van gemeenskapsprojekte en ander professionele bedrywighede.

Die Departement se aktiwiteite vind plaas in
'n aantal geboue op die Hoofkampus. Benewens groot  ateljees is daar ook individuele ateljees vir senior studente, rekenaarlaboratoriums, fotografiese donkerkamers, druk- en beeldhoufasiliteite, sowel as seminaar- en lesingvertrekke.

- Prof. Jeanne van Eeden