University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kantoor van die Registrateur

Kontakbesonderhede

Hoof Sekretaresse

Dr Sanette Boshoff
Kantoor:
Administrasiegebou, kamer 5-12
Tel:   +27 (0)12 420 5914 
Faks:   +27 (0)12 420 4761
E-pos: sanette.boshoff@up.ac.za


Me Rosemary Mlambo
Kantoor:
Administrasiegebou, kamer 5-14
Tel:   +27 (0)12 420 5881
Faks:   +27 (0)12 420 4761
E-pos: rose.mlambo@up.ac.za