University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Privaatreg

Nagraads

Die volgende gedoseerde LLM grade word deur die Departement Privaatreg aangebied:
 • LLM Kinderreg (04250099)
 • LLM Kontraktereg (04250100)
 • LLM Privaatreg: Algemeen (04250085)
 • LLM Privaatreg: Boedelreg (04250086)
 • LLM Privaatreg: Familiereg (04250087)
Die volgende gedoseerde LLM modules word deur die Departement Privaatreg aangebied:

As deel van die LLM Kinderreg (04250099)
 • Aspekte van die Straf- en Strafprosesreg met betrekking tot kinders (SSK 802)
 • Aspekte van die Privaatreg met betrekking to kinders (PLC 801)
 • Grondwetlike- en Internasionale Reg met betrekking tot kinders (GIK 801)
As deel van die LLM Kontraktereg (04250100)
 • Gevorderde Verbruikersbeskermingsreg (AML 801)
 • Capita Selecta uit die algemene beginsels van die Kontraktereg (GPC 801)
 • Spesifieke Kontraktereg (SKC 802)
As deel van die LLM Privaatreg: Algemeen (04250085)
 • Aspekte van die Egskeidingsreg (DLA 801)
 • Aspekte van Erfreg (ASC 801)
 • Aspekte van Trustreg (AVT 802)
 • Aspekte van Privaatreg met betrekking tot kinders (PLC 801)
 • Erkende en alternatiewe lewensvennootskappe (EAL 802)
 • Huweliksgoederereg (MPL 802)
 • Onderwysreg en beleid (DLP 802)
 • Skadevergoedingsreg (SDV 801)
 • Saaklike sekerheidsreg (SLS 801)
 • Sportreg (SRP 801)
 • Capita selecta uit die algemene beginsels van die Kontraktereg (GPC 801)
 • Spesifieke Kontraktereg (SKC 802)
As deel van die LLM Privaatreg: Boedelreg (04250086)
 • Bereddering van bestorwe boedels (AOE 801)
 • Aspekte van Erfreg (ASC 801)
 • Aspekte van Trustreg (AVT 802)
As deel van die LLM Privaatreg: Familiereg (04250087)
 • Erkende en alternatiewe lewensvenootskappe (EAL 802)
 • Aspekte van Egskeidingsreg (DLA 801)
 • Huweliksgoederereg (MPL 802)