University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Akademiese Administrasie

Kontakbesonderhede                             
                                                                     

Hoofde

Name

Tel

Direkteur:
Akademiese Administrasie

Dr DD Marais

          

Snr Bestuursassistent

Me Z van Niekerk

012 420 3790

   

 

Adjunkdirekteur:
Studenteadministrasie

Me S Machi

 

Adjunkdirekteur:
Stelsels, Tegnologiebestuur en Gebruikersondersteuning

Mnr AJ Haumann

 

Adjunkdirekteur:
Akademiese programme

Dr E Liebenberg 

 

Adjunkdirekteur:
Toelatingsbestuur
Me C Myburgh

 

Kontakpersoon vir adjunkdirekteurs Me L Boonzaaier

120 420 2373