University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kantoor van die Registrateur

Sekretariaat

Die Sekretariaat staan die Registrateur by in die lewering van ‘n professionele sekretariaatfunksie aan die Raad, Raadskomitees en Hoofbestuur, ten einde sodanige strukture se besluitnemingsproses te fasiliteer en die besluite te bestuur.

Klik hier vir inligting oor die UP Raad en Hoofbestuur.

Kontakpersone
Hoof   
Me Elzanie Slabbert
Tel:
+27 (0)12 420 4086
E-pos:
elzanie.slabbert@up.ac.za


Administratiewe Beampte
Me Gerda Langenhoven
Tel:
+27 (0)12 420 2226
E-pos:gerda.langenhoven@up.ac.za

Data-administrateur
Me Elsabé Booysen
Tel:
+27(0)12 420 3473
E-pos:
elsabe.booysen@up.ac.za