University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

   Dr SA (Simba) Mutangadura

   mutang5     


 

Tel: +2712 420-2606
Faks: +2712 420-3893
E-pos: simba.mutangadura@up.ac.za
Kantoor: Wiskunde-gebou 2-34
 
Aanstelling: Senior Lektor
Akademiese kwalifikasies: BSc(Hons), PhD(London)

Belangstellingsveld: Meetkunde van Banach-ruimtes; vastepunt & benaderingsteorie in Banach-ruimtes; vergelykende maatstawwe in Von Neumann-algebras

Navorsingsveld: Meetkunde van Banach-ruimtes; vastepunt & benaderingsteorie in Banach-ruimtes; vergelykende maatstawwe in Von Neumann-algebras
 

Publikasies die afgelope vyf jaar:
Joernaalartikels

Mutangadura S  Convergence of Ishikawa iterations on noncompact sets.  To appear in Quaestiones Mathematica

Mutangadura S  Convergence of Ishikawa iterations on noncompact sets.  Quaestiones Mathematicae, 37(2014), 191-198