University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika

Huidige Nuus

Węrelddebat oor nuwe wapens neem ’n aanvang by UP
Louise de Bruin
Gelaai op 25 Jun 2014

’n Węrelddebat oor die ontwikkeling van toenemend outonome wapenstelsels – soms moordrobotte genoem – het verlede jaar losgebars. Hierdie ontwikkeling beteken dat rekenaars in plaas van mense sal besluit wie geteiken moet word en wanneer enige mag tydens oorlog en ook tydens wetstoepassing uitgeoefen moet word. Prof Christof Heyns, professor in regsgeleerdheid aan die Universiteit van Pretoria, het in Mei 2013 die aangeleentheid op die sakelys van die Verenigde Nasies se Menseregteraad geplaas. Prof Heyns is die VN se spesiale rapporteur oor buiteregtelike, onmiddellike en arbitręre teregstelling.

[Lees Meer]

Faculty hosts prestige lecture on the development of the law of the sea through UN processes
Elzet Hurter
Gelaai op 13 May 2014

On Monday, 14 April 2014, Prof Dire Tladi was formally welcomed by the Faculty of Law of the University of Pretoria through his prestige lecture on ‘The development of the law of the sea through UN processes: The case of biodiversity in areas beyond national jurisdiction’.

[Lees Meer]

 
Die volgende Artikels is slegs in Engels beskikbaar:
 
Second Stellenbosch Annual Seminar on Constitutionalism in Africa (SASCA)
Deur Yolanda Booyzen
Gelaai op 24 Apr 2014

The Organisers of the Stellenbosch Annual Seminar on Constitutionalism in Africa (SASCA) are pleased to announce that the Second Stellenbosch Annual Seminar on Constitutionalism in Africa (SASCA) 2014 will be held in Stellenbosch (South Africa) from Wednesday 17 September to Friday 19 September 2014.

[Lees Meer]

«Besigtig Argiewe  |   Subscribe to Institute for International and Comparative Law in Africa's news feed