University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika

Die bou van kapasiteit in die regulering van die ruimte

Deur Elzet Hurter

Gelaai op 07 Mei 2012Die Eerste Afrikastreek-ronde van die 2012 Manfred Lachs Skynhofkompetisie oor die Ruimte word op 17 en 18 Mei 2012 gehou. Die kompetisie word deur die International Institute of Space Law (IISL) aangebied.

Die gasheer vir die Afrika-ronde is die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Pretoria se Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika (IRRVA), in samewerking met die Departement van Handel en Nywerheid (DHN) se Ondersteuningsinisiatief vir die Ruimtevaartbedryf.

Hierdie geleentheid bied aan studente ’n unieke geleentheid om betrokke te raak by aangeleenthede rakende publieke internasionale reg met betrekking tot die huidige buitenste ruimte ten einde hul regsbepleitingsvaardighede saam met verteenwoordigers van ander universiteite van oor die hele gebied te ontwikkel, en om deel te neem aan interaksie in ’n unieke forum vir intellektuele en kulturele uitruiling. Die wenner van elke streekronde sal die Internasionale Ruimtevaartkongres – die wêreld se grootste konvensie vir die ruimtenywerheid – bywoon om mee te ding in die wêreldfinaal wat deur drie lede van die Internasionale Geregshof beoordeel sal word.

Die probleem wat vanjaar ter sake is, het betrekking op botsings tussen satelliete in hul wentelbane, die niesamewerkende verwydering van satelliete en skade wat aangerig word.

Klik hier vir die uitnodiging en verdere besonderhede.


Bookmark this page: