University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika

Meer Oor ICLA

 
Die Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika (ICLA) is 'n navorsingsinstituut in die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Pretoria. Die ICLA is gestig aan die begin van 2011 en is geleë in 'n gerenoveerde dubbel-verdiepinghuis langs die Regsgebou op die Hatfield-kampus. Die Instituut huisves 'n uitgebreide versameling van antieke meubels en kuns en dien ook as die Christo Coetzee museum.

Deur gebruik te maak van die uitgebreide netwerke wat die Fakulteit oor baie jare gevestig het in Afrika en ander streke, is die doel van die ICLA om as ‘n eerste bestemming te dien vir diegene wat belangstel in gevorderde regswetenskaplike navorsing en regs hervorming in Afrika op die gebiede van regsvergelyking en internasionale reg. Professore Erika de Wet en Christof Heyns is aangestel as mede-direkteure.

'n Sentrale kenmerk van die Instituut is die Reg van Afrika versameling, die mees omvattende en aktuele versameling van primêre regs-materiaal van Afrika-lande ter wêreld. Dit word gehuisves in die Oliver R Tambo Regsbiblioteek van die Fakulteit Regsgeleerdheid. Die ICLA streef om tegniese bystand te verskaf aan Afrika-regerings en internasionale organisasies wat betrokke is by regshervorming op die kontinent. Dit is ook betrokke by gesamentlike projekte met navorsers in Afrika en in ander streke. Die ICLA huisves doktorale studente en besoekende navorsers en organiseer seminare vir regeringsamptenare, regters, internasionale amptenare en die burgerlike samelewing.

Die ICLA dien ook as basis vir die navorsingseenheid betrokke by die mandaat van Professor Christof Heyns, Spesiale Rapporteur van die Verenigde Nasies vir wederregtelike, summiere of arbitrêre teregstellings. Ander kernprojekte sluit in die koördinering van die verslae van Afrika-lande vir die databasis Oxford Constitutions Online en - in samewerking met die Sentrum vir Menseregte in die Fakulteit Regsgeleerdheid - die Afrika regspraak vir die databasis The Oxford Reports on International Law in Domestic Courts (ILDC Online).

Vir 'n oorsig van alle huidige en vorige aktiwiteite, kyk onder huidige en gestoorde nuus en gebeure.


Vir meer besonderhede, kontak:
Me Pumeza Matwa
E-pos: 
Pumeza.Matwa@up.ac.za 
Landlyn:  +27 12 420 6217