University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

Die TuksAlumni Alma Materfonds

'n hUPstoot vir 'n Tukkie
 

Meer oor die Alma Materfonds

Vir slegs R50 / R100  of meer per maand skep jy 'n geleentheid vir 'n voornemende Tukkie om aan jou Alma Mater te studeer. Die doel van hierdie Fonds is om Oud-Tukkies op 'n voortgesette en tasbare manier by hulle Alma Mater betrokke te hou terwyl hulle terselfdertyd 'n lewende nalatenskap aan huidige studente onderhou. 

Kies waarvoor jy gee?

Vir so min as R50 / R100 (of  meer)  per maand skep jy 'n geleentheid vir 'n voornemende Tukkie om aan jou Alma Mater te studeer. 
 Jy kies of jy wil bydra tot die: 
 • Alma Mater Algemene Beursfonds, of die
 • Alma Mater Spesiale Projekte Fonds
Die Algemene Beursfonds ken beurse in verskillende rigtings toe aan verdienstelike studente terwyl die Spesiale Projektefonds sake soos die UP-biblioteek, kultuur-, musiek- en kunsbevordering  en die UP Krisislyn ondersteun. 

Hoe werk dit?
 • Jy skenk ten minste R50 / R100 / of meer / per maand per debietorder aan UP.  Besluit self oor die bedrag wat jy wil skenk.
 • Jy kies een van die volgende kategorieë van lidmaatskap:
A) Lidmaatskap met geen voordele – lede ontvang ‘n belastingsertifikaat;B) Lidmaatskap met voordele soos hieronder gelys. Geen belastingsertifikaat word uitgereik nie.  Dit is die opsie vir biblioteekgebruikers en diegene wat die eerstejaar-afslag benut. Indien u hierdie kategorie kies, moet u asseblief die TuksAlumni-kantoor in Kya Rosa skakel en besoek om die uitreik van u lidmaatskapkaart te reël.

NB: Indien u lidmaatskap met voordele kies en die op-kampus-voordele, soos toegang tot die UP-Biblioteek wil benut, het u 'n fondslidmaatskapkaart nodig. Dit kan verkry word deur ons kantore in Kya Rosa op die UP-hoofkampus te besoek.  Hier sal u bewys van lidmaatskap kry en inligting bekom oor hoe om u lidmaatskapkaart by die UP Kliëntedienssentrum af te haal. Hierdie lidmaatskapkaart sluit 'n foto in en is soortgelyk aan 'n studentekaart. Bring asseblief u bewys van identifikasie saam wanneer u Kya Rosa besoek. 

Lidmaatskapkaartjies moet jaarliks hernu word.  

Neem asseblief kennis dat daar 'n vertraging van ten minste 24 uur is voordat lidmaatskapkaarte deur die Kliëntdienssentrum uitgereik kan word. 

Aansoekvorms vir lidmaatskap is by die TuksAlumni-kantoor beskikbaar. Skakel asseblief tel 012 420 3086 vir meer inligting hieroor asook oor u lidmaatskapkaart. 


Voordele en belonings van die Alma Materfonds

Die voordele verbonde aan lidmaatskap van hierdie Fonds word voortdurend aangepas. Maak asseblief seker dat u die nuutste lys voordele by die Alumnikantoor kry.  Dit gaan hier nie hoofsaaklik oor die voordele nie, maar eerder om alumni te motiveer om skenkings aan hulle Alma Mater te maak. 

Die huidige voordele is:

 • Jy word beskou as donateur en vriend van UP en ontvang al die Alumnipublikasies.
 • Lidmaatskap wat jou GRATIS toegang tot die UP-Biblioteek gee. 
 • R1000-korting op klasgelde wanneer jou kind vir die eerste keer as 'n eerstejaar registreer. 'n Aparte vorm moet hiervoor voltooi word. Die R1000-afslag word deur die Afdeling: Studiefinansiering bestuur en word op die student se rekening aangedui. 
 • Jy ontvang uitnodigings na spesiale konserte en funksies.
 • 10%-afslag op die aankoop van boeke by die Bookmark-winkel op kampus.
Voorwaardes en bepalings
 • U eerste R50 word erken as lidmaatskapfooi.
 • U keuse van een van die twee kategorieë is bindend.
 • Lede ontvang slegs hierdie voordele solank hulle aktief tot die Fonds bydra en ‘ n geldige lidmaatskapkaartjie besit. Lidmaatskapkaartjies moet jaarliks hernu word.
 • Lede wat die R1000-afslagvoordeel geniet moet minstens drie jaar aan die Projek behoort.
 • Lede wat die biblioteekvoordeel geniet moet minstens een jaar aan die Projek behoort.
 • Tov die R1000-korting vir lede se nuweling-eerstejaarkinders geld alle normale toelatings- en keuringsprosedures. Dié korting word na registrasie toegeken en van die klasgelderekening afgetrek tot ‘n nul saldo. Geen uitbetalings/afslag sal hierna gemaak nie. Slegs geldig vir SA-burgers.
 • TuksAlumni behou die reg voor om enige tyd die voordele, voorwaardes of werking van die Fonds te wysig. Wysigings sal in die TuksAlumni-publikasies aangekondig word.

Skakel tel (012) 420-3086 vir meer inligting.

  


  /sitefiles/Image/TuksAlumni/resized.cropped.NAP.VW beetle.jpg